Deklarashon di gezaghebber Edison Rijna riba 13 di novèmber / Verklaring van Gezaghebber Edison Rijna op 13 november 

 

Deklarashon di gezaghebber Edison Rijna riba 13 di novèmber

 

Kralendijk – Dama i kabayero di media,

 

Ayera Konseho Insular a debatí riba resultadonan di e investigashonnan ku a ser hasí riba mi enkargo despues di a tuma nota di posibel violashon di integridat den gobernashon. 

 

Mi a ripará ku tin diferente diskushon a lanta tokante e proseso i regularmente ta bini puntonan dilanti ku no ta kuadra. P’esei mi a skohe pa awe duna un splikashon na prensa  tokante e proseso. Mi lo no bai den kontenido di e investigashonnan debí ku e reunion di Konseho Insular no a terminá i ta di skòrs.

 

Mi ta lamentá hopi ku ta hasi intento pa desviá e atenshon for di kontenido i ta bai papia tokante forma, kaminda ademas ta ekspresá mentira. E dosié akí tabata i ketu bai ta un oportunidat úniko pa laga pueblo mira ku bon gobernashon no ta un gritu bashí, sino ta sinta profundamente den kurason di gobernantenan, polítikonan i ámtenarnan riba Boneiru..

 

Despues ku 29 mei mi a haña e promé siñal ku posiblemente tin kaso di violashon di integridat, mi a tuma e desishon pa laga e proseso kana segun e palabrashon hasí anteriormente den Konseho Insular. I asina duna un ehèmpel kon nos konkretamente ta duna kontenido na e konsepto di integridat.

 

Mesora mi a pidi nos konsehero di integridat pa investigá si e akusashonnan tin base. Esaki a kondusí na un konseho i investigashon preliminar di kua mi a informá boso. Dos konklushon a duna motibu pa mas investigashon. Unu, kaminda spesialmente ta hasi un análisis di kontratonan ku a sera anteriormente, nos konsehero di integridat konhuntamente ku amtenarnan al respekto a hasi e investigashon akí. E otro mi a laga un ofisina di investigashon renombrá i independiente hasi e investigashon: Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

 

Awor ku mi a publiká resultado di e investigashonnan, ta pone na duda independensia i profeshonalidat di tur dos investigashon. Siendo ku ekspertonan ku eksperensia a hasi ámbos investigashon. eksperensia. Nos a traha anteriormente ku nan i nos tin bon eksperensia ku nan. Ta parse ku tin interes pa no papia tokante kontenido di e rapòrtnan.

 

Tambe ta kulpa mi personalmente di sierto kos. Asina mi lo a kompartí e rapòrt ku sekretario di estado i/o representante di reino interino promé i despues numa ku Konseho Insular. Esaki no ta kuadra. E personanan akí a risibí e resúmen despues ku Konseho Insular a risibí esaki, i ku awor tambe ta na disposishon di nos pueblo. 

 

Si no duna balor na e dosié akí, esaki ta un oportunidat pèrdí komo ku gobièrnu di Boneiru ta laga mira ku integridat ta di gran importansia pa nos. Ku nos no ta tapa kos mas ora ku no ta tene kuenta ku regla. Mas ku promé, mi lo eksigí transparensia. I mi lo ta mas alerta pa siñalnan i lo no duda pa ya ku e promé sospechonan di violashon di integridat, laga hasi investigashon independiente mesora. 

 

Mi lo aktua tambe di un forma dirigí i efikas pa pèrkurá ku ta implementá  rekomendashonnan  di ámbos rapòrt i mi ta bai konsiderá tambe ki ta e posibilidatnan pa garantisá integridat den gobernashon.

 

Lo mi manda un dokumento ku e relato di echo pa prensa.

 

Mi ta gradisí p’e atenshon.

 

 

 

Verklaring van Gezaghebber Edison Rijna op 13 november 

 

Kralendijk – Dames en heren van de media,

 

Gisteren heeft de Eilandsraad gedebatteerd over de uitkomsten van de onderzoeken die in mijn opdracht zijn gedaan naar mogelijke integriteitsschendingen in het openbaar bestuur. Ik heb gemerkt dat er veel discussie is ontstaan over de procesgang en dat daarin regelmatig zaken naar voren komen die niet kloppen. Daarom wil ik vandaag een toelichting geven over de procesgang van deze kwestie.

Ik zal niet op de inhoud van de onderzoeken ingaan, want de raadsvergadering is gisteren geschorst en loopt dus nog.

 

Ik betreur het ten zeerste dat er gisteren pogingen zijn gedaan om de aandacht af te leiden van de inhoud door het over de vorm te hebben, waarbij  ook nog eens onwaarheden worden verkondigd. Dit dossier was en is nog steeds een unieke kans om de bevolking te laten zien dat goed bestuur geen loze kreet is, maar – zoals het hoort – diep in de genen van bestuurders, politici en ambtenaren zit.

 

Nadat ik op 29 mei het eerste signaal kreeg dat er mogelijk sprake zou zijn van integriteitsschendingen heb ik het besluit genomen de afhandeling volgens de eerder gemaakte afspraken in de Eilandsraad te laten verlopen en zo een voorbeeld te geven van hoe wij concreet invulling geven aan het begrip integriteit.

 

Ik heb onmiddellijk onze integriteitsadviseur gevraagd te onderzoeken of de beweringen enige grond hadden. Dit heeft geleid tot een triage-advies waarover ik u heb geïnformeerd. Twee bevindingen gaven aanleiding tot nader onderzoek. De een, waarbij met name een analyse werd gedaan van eerder gesloten contracten, is door onze integriteitsadviseur samen met ambtenaren uitgevoerd. Het andere onderzoek is uitbesteed aan een gerenommeerd en onafhankelijk onderzoeksbureau: het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

 

Nu de uitkomsten van de onderzoeken door mij openbaar zijn gemaakt, worden de onafhankelijkheid en daarmee de professionaliteit van beiden in twijfel getrokken. Dit terwijl beide onderzoeken uitgevoerd zijn door zeer ervaren experts, waarmee we eerder samen hebben gewerkt en zeer goede ervaringen hebben. We kunnen hier juist veel van leren. Maar het lijkt erop dat sommigen er belang bij hebben om het niet over de inhoud van de rapporten te hebben.

 

Ook mij persoonlijk worden verwijten gemaakt. Zo zou ik het rapport eerst met de staatssecretaris en waarnemend rijksvertegenwoordiger hebben gedeeld en pas daarna met de Eilandsraad. Dit klopt niet. Deze personen hebben na verzending naar de Eilandsraad alleen de samenvatting ontvangen die nu ook openbaar is. 

 

Als dit dossier niet op waarde wordt geschat, dan is dit een gemiste kans om als openbaar bestuur van Bonaire te laten zien dat we integriteit hoog in het vaandel hebben staan. Dat wij het niet meer toestaan dat procedures worden overtreden. Voor mij is de manier waarop de politiek met de bevindingen van de rapporten omgaat aanleiding nog meer dan voorheen transparantie te eisen. En ik zal nog  alerter zijn op signalen en niet schromen bij eerste vermoedens van integriteitschending onafhankelijk onderzoek in te stellen.

 

Ook zal ik voortvarend uitvoering geven aan de aanbevelingen uit beide onderzoeken en mij beraden over mogelijkheden om de integriteit van het openbaar bestuur waar mogelijk te borgen.

 

Ik zal naar de pers ook een document met het feitenrelaas toesturen.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: