Vijfde dag verhoren onderzoek kinderopvangtoeslag

Vijfde dag verhoren onderzoek kinderopvangtoeslag

19 november 2020

De vijfde dag van de openbare verhoren van de commissie die onderzoek doet naar de problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag is op vrijdag 20 november. Op deze dag verhoort de parlementaire ondervragingscommissie Jaap Uijlenbroek, voormalig directeur-generaal Belastingdienst, en Manon Leijten, voormalig secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. De verhoren zijn vanaf 9.30 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.
De commissie bestaat uit de leden: Jeroen van Wijngaarden (VVD), Roy van Aalst (PVV), Chris van Dam (CDA, voorzitter), Salima Belhaj (D66), Tom van der Lee (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Attje Kuiken (PvdA) en Femke Merel van Kooten-Arissen (vKA).

Verhoorschema

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) doet onderzoek naar problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. De verhoren van de ondervragingscommissie zijn verdeeld over acht dagen en vinden plaats van maandag 16 november tot en met donderdag 26 november 2020. De commissie verhoort negentien personen. Tijdstippen van de verhoren kunnen wijzigen.

  • Het volledige en actuele verhoorschema vindt u hier.

De commissie bestaat uit de leden Jeroen van Wijngaarden (VVD), Roy van Aalst (PVV), Chris van Dam (CDA, voorzitter), Salima Belhaj (D66), Tom van der Lee (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Attje Kuiken (PvdA, ondervoorzitter) en Femke Merel van Kooten-Arissen (vKA).

Gerichte opdracht

De ondervragingscommissie is opgericht vanwege de grote impact van het overheidshandelen op de ouders. De commissie heeft een gerichte opdracht: zij doet onderzoek naar het fraudebeleid bij de kinderopvangtoeslag in de periode van 2013 tot en met november 2019.

De commissie wil in de openbare verhoren antwoorden op vragen zoals: wie wist wat wanneer? Welke keuzes hebben de betrokken bewindspersonen gemaakt? Wat was de betrokkenheid van de hoge ambtenaren? En waarom is niet eerder ingegrepen en kon de aanpak zo lang doorgaan? De commissie verhoort getuigen en deskundigen onder ede en doet onderzoek op basis van openbare documenten en informatie die zij gevorderd heeft. Er wordt een reconstructie gemaakt van gebeurtenissen op ministeries en bij de Belastingdienst. De commissie levert op 17 december 2020 aan de Tweede Kamer haar verslag met bevindingen op. De Tweede Kamer kan vervolgens het debat aangaan met de verantwoordelijke bewindspersonen.

Gelet op de gerichte opdracht van de commissie staat de individuele problematiek van ouders en de voortgang van de compensatieregelingen – waarmee ouders tot op de dag van vandaag worden geconfronteerd – niet centraal in de werkzaamheden van de commissie. De actuele kwesties rondom de fraudeaanpak en de compensatie van ouders komen aan de orde in debatten in de Tweede Kamer.

Onderzoeksinstrument

Duizenden ouders hebben in de afgelopen jaren te maken gekregen met de harde fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Om de feiten op tafel te krijgen, zet de Tweede Kamer nu één van haar zwaarste instrumenten in: de parlementaire ondervraging. Dit onderzoeksinstrument heeft bevoegdheden voortvloeiend uit de Wet op de parlementaire enquête 2008.

  • Lees hier meer over de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Meer informatie

Op de commissiepagina vindt u meer achtergrondinformatie over de verhoren, onderzoeksvragen en samenstelling van de commissie. In de onderstaande video leggen commissieleden uit wat de ondervragingscommissie doet.

Volg de verhoren live

De verhoren zijn vanaf maandag 16 november live te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct. Alle verhoren zijn terug te kijken via Debat Gemist.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: