Spich di Gezaghebber Edison Rijna riba 2 di yanüari i Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 2 di yanüari

 

Spich di Gezaghebber Edison Rijna riba 2 di yanüari

 

Kralendijk – Kerido pueblo di Boneiru,

 

Na promé lugá mi ke deseá boso tur un felis aña nobo i un 2021 kargá ku bendishon, prosperidat i salú. Mi ta desapuntá ku aña a habri nos ku e mal notisia ku awe tin 17 kaso nobo di hende ku a pega ku e vírùs di corona na nos isla. Na tur nos tin awe 46 kaso aktivo di COVID-19 i tambe mi kier menshona ku awe a atmití e promé pashènt na hospital pa motibu di COVID-19.  Esei ta serio i tin mi preokupá.. En partikular pasobra tin indikashon ku e vírùs ta serka nos. No ta asina ku ta hende di afó so a bini kuné.

 

Den pasado mi a splika vários biaha, ku ta tuma medida mas severo ora  e kantidat di kaso nobo di COVID-19 sigui subi. I nos ta tene kuenta ku e sifranan por sigui subi mas di loke nos a mira den e dianan ku ta tras di lomba. Pasobra awor aki nos no sa ainda kuantu hende a pega ku e vírùs durante kambio di aña. Awor ku nos tin 17 kaso nobo i na tur 46 kaso aktivo, ta ora pa  tuma medida mas severo. Entrante djadumingu 3 di yanüari te ku djaluna 18 di yanüari 2021 e siguiente medidanan ta bai konta.

 

Ta regla tur medida ku tin di aber ku fase tres den un ‘besluit’ di  gezaghèber huntu ku e Lei Temporal Medidanan COVID-19.

 

Ta permití un máksimo di 10 hende na enkuentro den seno privá na kas. Mucha te 13 aña no ta inkluí. Ta konsehá hende vulnerabel, manera nos grandinan, òf hende ku tin un malesa króniko pa nan keda kas.

 

Establesimentunan di hóreka por usa maksimal 50% di nan kapasidat. Tur hende mester sinta na lugá fiho. Tur establesimentu di hóreka mester sera dies or di anochi.

 

Diskotèk i kas di plaser ta keda será.

 

Sauna, kasino i teater di sine por keda habrí basta nan usa maksimal 50% di nan kapasidat.  Kasino mester stòp di sirbi òf bende bibida i kos di kome 10 or di anochi, i kasino mester sera 12 or di anochi.

 

Ta supliká tur misa i iglesia pa durante  misa òf sirbishi okupá un máksimo di 50% di e espasio disponibel. Ta konsehá tambe pa no kanta. Despues di misa òf sirbishi ta konsehabel pa tur hende bai kas mesora.

 

Por tene enkuentro deportivo paden. Mester usa un máksimo di 50% di kapasidat di e lugá di deporte pa enkuentro deportivo paden.  Pa aktividat di deporte pafó no tin restrikshon.  Na  enkuentro deportivo paden i pafó no ta permití públiko. Despues di e enkuentro tur hende mester bai kas mesora.

 

Ta konsehá pa tur trahadó traha mas tantu ku ta posibel na kas. Hende ku un trabou di kontakto manera hasidó di kabei, trahadó den salòn di uña, por sigui traha basta nan bisti tapaboka.

 

Tur tienda i pakus por keda habrí. Na pakus i tienda un máksimo di 2 hende di kada kas por drenta.

 

Akohida pa mucha i tur tipo di skol ta keda habrí . Na tur skol i akohida di mucha, adulto mester mantené 1,5  meter di distansia di otro.

 

E dekreto di emergensia ku nos tin awor, e ‘noodverordening’,  ta keda na vigor te ku 18 di yanüari binidero. Kisas boso ta kòrda ku for di dezèmber aña pasá,  den e dekreto di emergensia ta fiha solamente e reglanan pa hende ku ke biaha bini Boneiru. E reglanan ei ta keda konta.Tur hende ku ke bini Boneiru mester hasi un PCR tèst, e resultado mester ta negativo. Nan mester yena tambe un deklarashon di salú di departamento di Salubridat Públiko.

 

Nos kada un ta responsabel pa tene nos isla seif. Pa kuida nos mes i otronan. Nos departamento di Salubridat Públiko ta traha duru pa evitá ku e vírùs di corona ta plama. Nos por logra esaki solamente si abo, ami i nos tur koperá. Mantené 1,5 meter di distansia i kumpli ku e reglanan manera tosa i nister den bo èlebog i evitá aglomerashon. Si e sifranan di infekshon sigui subi, nos lo bini ku medidanan mas severo pa kombatí esaki.

 

Manera mi a bisa na inisio, aña a habri nos ku mal notisia. Ta keda na nos awor pa sòru ku e situashon di COVID-19 na nos isla no bira dia pa dia mas pió. Nos ta un isla chikitu, i nos kuido di salubridat profeshonal ta limitá. P’esei kuida. Kuida bo mes i kuida esnan rònt di bo.  Pa bo mama, tata, tanta, tio wela, amigu i konosínan tur keda seif. Aña pasá  na sèptèmber ora nos tabatin basta kaso di COVID-19, nos a logra kontrolá e situashon basta lihé. Mi ta konta ku nos por logra esaki e aña akí atrobe.

 

 

 

Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 2 januari

 

Kralendijk – Beste mensen,

 

In de eerste plaats wil ik jullie een gelukkig nieuwjaar wensen en een gezegend 2021 vol voorspoed en gezondheid. Ik ben teleurgesteld dat het nieuwe jaar met slecht nieuws is begonnen. Er zijn vandaag 17 nieuwe gevallen van mensen die met het virus besmet zijn. Vandaag hebben we in totaal 46 actieve gevallen en is de eerste patiënt opgenomen in het ziekenhuis. Dat is ernstig en het baart me zorgen. Ook omdat alles erop wijst dat het virus onder ons is. Het is niet zo dat alleen mensen van buiten het hebben meegenomen.

 

In het verleden heb ik vaker gezegd dat er strengere maatregelen worden genomen als het aantal nieuwe gevallen van COVID-19 blijft stijgen. We houden rekening  ermee dat de cijfers nog meer zullen stijgen. Op dit moment weten we niet hoeveel mensen besmet zijn geraakt tijdens de jaarwisseling. Nu hebben we 17 nieuwe gevallen en 46 actieven. Het is tijd voor zwaardere maatregelen. Vanaf zondag 3 januari tot en met maandag 18 januari gaan er de volgende maatregelen gelden.

 

Alle maatregelen die te maken hebben met fase 3 worden geregeld via een besluit van de Gezaghebber en de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19.

 

Thuisbijeenkomsten zijn toegestaan met maximaal 10  personen. Kinderen onder 13 worden hierbij niet meegeteld. Ouderen en mensen met een chronische ziekte worden aangeraden thuis te blijven.

 

Horecazaken kunnen maximaal de helft van capaciteit gebruiken. Gasten moeten een vaste zitplek hebben. Horecazaken gaan om 10 uur ’s avonds dicht.

 

Discotheken en de seksinrichting blijven dicht.

 

Sauna’s, casino’s  en bioscopen mogen openblijven en maximaal de helft van hun capaciteit gebruiken. Casino’s moeten om 10 uur ‘s avonds stoppen met gasten drank te serveren en om middernacht sluiten.

 

Een verzoek gaat naar alle kerken en gebedshuizen om tijdens de diensten en viering 50% van de toegestane kerkgangers toe te laten. Het advies is ook om niet te zingen. Na de bijeenkomst wordt iedereen aangeraden om meteen naar huis te gaan.

 

Sportactiviteiten binnen zijn toegestaan. Vijftig procent van de capaciteit mag gebruikt worden om binnen te sporten. Voor buitensporten is er geen beperking. Toeschouwers zijn niet toegestaan bij de sportactiviteiten. Na het sporten moet iedereen meteen naar huis.

 

Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Mensen die in hun werk contact hebben met anderen, denk aan kappers of mensen die in een nagelstudio werken, mogen doorwerken als ze maar een mondkapje  dragen.

 

Alle winkels kunnen openblijven. Bij deze winkels kunnen maximaal twee mensen van hetzelfde huishouden naar binnen.

 

Kinderdagverblijven en alle scholen blijven gewoon open maar volwassenen moeten wel 1,5 meter afstand houden van elkaar.

 

De afgekondigde noodverordening blijft geldig tot en met 18 januari. Misschien weten jullie nog dat vanaf afgelopen december in de noodverordening alleen nog de regels worden vastgelegd voor mensen die naar Bonaire willen reizen.  Die regels blijven gelden. Iedereen die naar Bonaire komt moet een PCR test laten afnemen. De uitslag moet negatief zijn. Ook moet de gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid worden ingevuld.

We dragen  de verantwoordelijkheid om Bonaire veilig te houden. Om onszelf en anderen te beschermen.

 

De afdeling Publieke Gezondheid doet er alles aan om spreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat kunnen wij alleen bereiken met medewerking van iedereen. Houd 1,5 meter afstand en volg de hygiëne instructies zoals in je ellenboog niezen of hoesten en vermijd groepen mensen. Als de cijfers blijven stijgen, zullen zwaardere maatregelen volgen.

 

Zoals ik zei, is het jaar begonnen met slecht nieuws. Het is nu aan ons om ervoor te zorgen dat de situatie rondom COVID-19 op Bonaire niet van dag tot dag erger wordt. We wonen op een klein eiland en onze medische zorg is beperkt. Daarom, bescherm jezelf en de mensen om je heen. Doe het zodat je moeder, je vader, tante, oom, grootouders, vrienden en kennissen veilig zijn.  Afgelopen september, toen we ook veel gevallen van COVID-19 hadden konden we het snel onder controle krijgen. Ik reken erop dat dat ons ook deze keer lukt.

 

 

 

 

 

Speech by Island Governor Edison Rijna on January 2nd

 

Kralendijk – Dear People,

 

First of all I would like to wish you all a Happy New Year and a 2021 blessed with prosperity and health. I am disappointed that the New Year has begun with some bad news. Today there are 17 new cases of people infected with the virus. As of today we now have a total of 46 active cases and the first patient has been admitted in hospital. This is serious and it concerns me. Especially because everything indicates that the virus is among us and it has not only been brought in by people from the outside.

 

In the past I have stated several times that we will apply stricter measures should the number of new COVID-19 cases continue to rise.

We are also taking into consideration that the numbers may increase even more since -at this moment- we do not know how many people became infected during the turn of the year.

We currently have 17 new cases and 46 active cases. It is time for stricter measures.

 

From Sunday 3 January up to and including Monday 18 January the following measures will apply:

(All measures pertaining to level 3 are regulated by the Governor’s Resolution and the COVID-19 Temporary Measures Act.)

 

Gatherings at home are allowed up to a maximum of 10 people.  Children under 13 are not included in this number. The elderly and people with chronic illnesses are advised to stay at home.

Hospitality establishments may not use more than half of their capacity. Guests must use fixed seats. Hospitality establishments must close at 10 p.m. Discotheques and sex establishment will remain closed.

Saunas, casinos and cinemas may remain open but must only use up to half their capacity. Casinos must stop serving drinks to their guests at 10 p.m. and they must close at midnight.

We would like to request all churches and places of worship to admit only 50% of their potential churchgoers during services and celebrations. In addition, our recommendation for everyone is not to sing and to go home immediately after the event.

Indoor sports activities are allowed, but only fifty percent of the location capacity may be used for the activities. There are no restrictions for outdoor sports. There are no spectators allowed during the sports activities and after the activities have ended everyone has to go home immediately.

It is recommended to work from home as much as possible. People in contact-professions, such as hairdressers or people who work in a nail salon, are allowed to continue working as long as they wear face masks.

All shops may remain open but a maximum of two people per household may enter at a time.

Day care centers and all schools will remain open as usual but all adults must keep a distance of 1.5 meters from each other.

The promulgated emergency ordinance will remain valid until 18 January. As you will recall, commencing December last, the emergency ordinance exclusively determines the rules for people who want to travel to Bonaire. Those rules continue to apply. Everyone who comes to Bonaire must have had a PCR test with a negative result and all travelers must also complete a health declaration form for the Public Health Department.

 

We have a responsibility to keep Bonaire safe and to protect ourselves and others.

The Public Health Department is doing everything in its power to prevent the spread of the coronavirus. We can only achieve this if everyone joins forces. Keep 1.5 meters distance away from others and adhere to the hygiene instructions such as sneezing or coughing into your elbow and avoiding groups of people. If the numbers continue to rise, even stricter measures will have to be implemented.

 

As I said, this year has started with some bad news. It is now up to us to ensure that the COVID-19 situation on Bonaire does not get worse and worse each day. We live on a small island and our medical care is limited. Therefore, protect yourself and those around you. Make sure that your mother, your father, aunt, uncle, grandparents, friends and acquaintances remain safe. Last September, when we had a similar spike in COVID-19 cases, we were able to get it under control quickly. This time around I am certain that we will succeed to do so again.

 

 

Discurso del Teniente Gobernador Edison Rijna del 2 de enero

 

Kralendijk – Estimados ciudadanos,

 

En primer lugar, quiero desearles un feliz año nuevo. Que el 2021 sea un año lleno de prosperidad y buena salud. Lamento tener que abrir el año con malas noticias. Hoy, se detectaron 17 nuevos casos de personas infectadas con el virus. Hasta hoy, tenemos un total de 46 casos activos y se ha tenido que hospitalizar al primer paciente. Es un desarrollo grave y me preocupa. Más todavía porque todo indica que el virus se encuentra entre nosotros. Esta situación no se debe solo a personas que hayan traído el virus desde el exterior.

 

Ya había mencionado anteriormente que si aumentaba el número de nuevos casos de COVID-19, llegarían medidas más estrictas. En estos momentos, es necesario asumir que los casos van a seguir en aumento. No se sabe todavía cuántas personas se contagiaron con las celebraciones del cambio de año, pero ya tenemos 17 casos nuevos y 46 activos. Es hora de tomar medidas más fuertes.

 

A partir del domingo 3 de enero y hasta el lunes 18 de enero, se aplicarán las siguientes medidas:

(Todas las medidas correspondientes a la Fase 3 se regulan por Decreto del Teniente Gobernador y la Ley de Medidas Temporales COVID-19.)

 

  • Se permiten reuniones en los hogares con un máximo de 10 personas presentes. A estos efectos, se excluye del conteo a los menores de 13 años. Se aconseja a los ancianos y a las personas con enfermedades crónicas que se queden en casa.
  • Los establecimientos de hostelería pueden utilizar hasta la mitad de su capacidad. Los clientes deberán tener asiento fijo. Los establecimientos de hostelería deben cerrar a las 10.00 de la noche. Las discotecas y el prostíbulo permanecerán cerrados.
  • Las saunas, los casinos y los cines pueden permanecer abiertos, utilizando hasta la mitad de su capacidad. Los casinos deben dejar de servir bebidas a sus clientes a las 10 p.m. y deben cerrar a medianoche.
  • Se pide a todas las iglesias y centros de culto que, durante los servicios y celebraciones, admitan solo el 50% del aforo regular. También se aconseja no cantar durante los servicios. Se recomienda a todos volver a casa inmediatamente después del servicio.
  • Se permiten las actividades deportivas en interiores, utilizando hasta el cincuenta por ciento de la capacidad del local. Los deportes al aire libre se pueden practicar sin restricciones. No se permiten espectadores en las actividades deportivas y todos deben dirigirse a casa después de hacer deporte.
  • Se recomienda trabajar desde casa tanto como sea posible. Los oficios de contacto, como los peluqueros y estilistas de uñas, pueden seguir trabajando, siempre y cuando lleven una mascarilla.
  • Todas las tiendas pueden permanecer abiertas, pero no se permite el paso a más de dos personas del mismo domicilio.
  • Las guarderías y todas las escuelas permanecerán abiertas, pero los adultos deberán mantener el metro y medio de distancia entre sí.

 

La actual ordenanza de emergencia seguirá en vigor hasta el 18 de enero inclusive. Como quizás recuerde, desde diciembre, en la ordenanza de emergencia solo se establecen las reglas para las personas que desean viajar a Bonaire. Esas normas siguen vigentes. Todas las personas que viajan hacia Bonaire tienen que hacerse una prueba de PCR y el resultado tiene que ser negativo. También tienen que completar una declaración de salud del Departamento de Salud Pública.

 

Es responsabilidad de todos nosotros velar por la seguridad de Bonaire, protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás.

El Departamento de Salud Pública está haciendo todo lo que está a su alcance para prevenir la propagación del coronavirus. Esto solo podemos lograrlo con la participación de todos. Mantenga el metro y medio de distancia y aténgase a las instrucciones de higiene, como por ejemplo, estornudar y toser en el codo y evitar las aglomeraciones. Si las cifras siguen en aumento, se impondrán medidas más rígidas.

 

Como dije, abrimos el año con malas noticias. Ahora depende de nosotros asegurarnos de que la situación de la COVID-19 en Bonaire no siga empeorando. Nuestra isla es pequeña y la atención médica es limitada. Por lo tanto, protéjase a sí mismo y a la gente que le rodea, para que su mamá, su papá, sus tías, tíos y abuelos, amigos y conocidos estén fuera de peligro. El septiembre pasado, cuando también tuvimos un auge en las cifras de COVID-19, en poco tiempo logramos poner la situación bajo control. Cuento con que esta vez también lo lograremos.


 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: