KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNUNOTISIA

Spich di Gezaghèber Edison Rijna riba 15 di yanüari 2021

Spich di Gezaghèber Edison Rijna riba 15 di yanüari 2021

 

Kralendijk – Apresiabel siudadanonan,  

 

Awe e loke mi tin di bisa lo ta relativamente kòrtiku. Siman pasá a kambia e lei temporal di COVID-19  na Hulanda. I  esaki ta nifiká entre otro  ku e prohibishon di buelo  ku tabata konta pa islanan BES, no ta na vigor mas entrante awe nochi. Ta p’esei ta permití atrobe buelonan di Canada i Merka pa Boneiru. Kompanianan di aviashon mester tene nan mes na e lei nobo ora ta trata  kontròl  di tèst di PCR. Den práktika semper ta dura un tempu promé ku tráfiko aéreo  ta ful manera kustumber. Pues lo dura algun siman promé ku e promé buelonan di e paisnan menshoná lo yega i sali di Boneiru.  

 

Siman pasá tambe mi a anunsiá ku direktorado di Supervishon i Mantenshon  di Lei konhuntamente ku kuerpo polisial Karibe Hulandes, lo aktua severamente  si empresarionan den hóreka no tene nan mes na regla. Mi a bisa ku e tempu di atvertí tambe a pasa. Djamars último inspektornan di Supervishon i Mantenshon den koperashon estrecho ku KPCN  a but i sera shete establesimentu di hóreka. Na tur e anochi ei a kontrolá 16 establesimentu di hóreka. Ayera, djaweps tambe a hasi kontròl. Durante e kontròlnan ei sí no a parti but komo ku tur hende a tene nan mes e reglanan manera eseinan ta stipulá.   

 

E medidanan ku mi a anunsiá siman pasá ta keda na vigor. Mi ta konta ku tur hende ta tene nan mes na e reglanan akí. Huntu nos por kontrolá e vírùs di corona si tur hende aportá ku nan granito.

 

 

Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 15 januari 2021

 

Kralendijk – Beste burgers,

 

Vandaag zal ik het kort houden. Vorige week is de tijdelijke wet COVID-19 gewijzigd. Het betekent onder andere dat het vliegverbod dat voor de BES eilanden gold, vanaf vanavond is opgeheven. Daarom zijn de vluchten vanuit bijvoorbeeld Canada en de VS weer toegestaan op onze eilanden. Vervoeraanbieders dienen zich wel aan de nieuwe wet te houden wat betreft controle op PCR tests. In de praktijk duurt het altijd nog even voordat het vliegverkeer naar Bonaire weer volop op gang is. Dus het zal een tijdje duren voordat we onze eerste vluchten uit de Verenigde Staten en Canada zullen ontvangen.  

 

Vorige week kondigde ik ook aan dat de directie Toezicht en Handhaving samen met de KPCN streng zouden optreden wanneer ondernemers in de horeca zich niet aan de regels houden. Ik zei toen ook  dat de tijd van waarschuwen voorbij  was. Afgelopen dinsdag hebben inspecteurs van Toezicht en Handhaving  samen met   KPCN  zeven horecazaken beboet en stil gelegd. In totaal  zijn die avond 16 horecazaken gecontroleerd. Gisteren, donderdag zijn er ook controles uitgevoerd. Daarbij zijn geen boetes uitgedeeld omdat iedereen zich aan de regels hield. 

 

De maatregelen die ik vorige week aankondigde blijven van kracht. Ik reken erop dat u zich aan de regels houdt. We kunnen samen het coronavirus onder controle krijgen als iedereen zijn steentje bijdraagt.

 

Speech by Island Governor Edison Rijna on January 15th 2021

 

Kralendijk – Dear Citizens,

 

Today I will be brief. Last week the Temporary Act COVID-19 was amended. This means, among other things, that the flight ban that was imposed on the BES islands has been lifted from tonight onwards. This is why flights from, for example, Canada and the US will be allowed to come to our islands again. The airlines, however, must adhere to the new legislation regarding checking of PCR tests. In practice, it will take a while before air traffic to Bonaire is fully underway again, so it will take some time before we will be welcoming our first flights from the United States and Canada. 

 

Last week I also announced that the Supervision and Enforcement Directorate, together with the KPCN (Dutch Caribbean Police Force), would take strict action should entrepreneurs in the hospitality industry not comply with the rules. At that moment I also stated that the time for issuing warnings was over. Last Tuesday inspectors from the Supervision and Enforcement Directorate, together with KPCN, penalized and shut down seven hospitality establishments. A total of 16 hospitality establishments were inspected that evening. Yesterday, on Thursday, checks were also carried out, but no fines were issued that day because everyone had complied with the rules. 

 

The measures I announced last week remain in force. I am counting on all of you to abide by the rules. Together we can get the coronavirus under control  if everyone does their part.

 


Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 15 di yanüari 2021

 

Kralendijk – Bon tardi, 

 

Mi ke anunsiá ku koutela un bon notisia: e último dianan nos ta mira un bahada leve di e kantidat di kaso positivo.

Awe 81 resultado di tèst a drenta, i den eseinan tabatin 7 kaso positivo. 

 

E último dianan nos tabatin tardansa den e resultadonan di laboratorio. Pa motibu ku tabatin resultado di vários dia tabata drenta na mes momentu, tin ora tabatin ekstremo di te ku 26 notifikashon pa dia. Awor aki e problemanan ei ta solushoná.

 

Nos informe diario ta a basá notifikashonnan di resultado di tèst. Awor aki nos a traha un resúmen a base di e fecha di tèst i e promé dia di malesa. Esaki ta duna un bista mas kla di plamamentu di e kontagionan. Den e grafik e balkinan hel ta indiká e promé dia di malesa, e balkinan blou ta indiká e fecha di tèst.

 

Grafik 1: Kon e kasonan di hende ku a pega ku e vírùs a plama

 

 

Manera bo por mira den e grafik e kantidat di kaso nobo ta baha. Pa mustra e desaroyo akí mas kla ainda, den e di dos grafik nos a duna e promedio di e notifikashonnan durante 7 dia. 

 

Figura 2: Promedio di 7 dia di e kantidat di kaso nobo pa dia

 

 

Den e grafik por mira e bahada bon kla. Esaki ta nifiká ku e kantidat di kaso nobo di hende ku a pega ku e vírùs nobo ta baha pa dia. Paga tinu: e sifranan di e liña kòrá por subi un tiki ainda, pa motibu di e resultadonan di e investigashonnan nobo di kontakto.

 

Manera mi a bisa kaba: tin bon notisia, pero nos no a yega ainda kaminda nos mester ta!

Manera bo sa for di siman pasá 9 di yanüari a intensifiká e medidanan. Ta te entre 15 i 22 di yanüari 2021 por mira efekto di esei. Nos ta spera ku e kantidat di kaso positivo ta bai baha mas ainda.

Pa esei nos tin mester di tur hende.

 

P’esei nos a konsehá gezaghèber pa no kambia e medidanan ku nos tin awor aki. Naturalmente nos ta keda vigilá e situashon di aserka. Si Salubridat Públiko mira ku por suavisá òf mester bini ku medida mas severo,   nos lo konsehá esei mesora tambe.  

 

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 15 januari 2021

 

Kralendijk – Ik wil voorzichtig beginnen met goed nieuws: we zien de laatste dagen een  lichte daling van het aantal positieve gevallen.

Vandaag zijn er 81 testuitslagen binnengekomen, en daarvan waren er 7 positieve gevallen. 

 

De afgelopen dagen hebben we last gehad van vertraging in de laboratoriumuitslagen. Doordat er uitslagen van meerdere dagen tegelijk binnenkwamen, waren er soms uitschieters tot 26  meldingen per dag. Die problemen zijn nu opgelost. 

 

Onze dagelijkse meldingen zijn op basis van de dag dat we de uitslagen krijgen. We hebben nu een overzicht gemaakt op basis van de testdatum en de eerste ziektedag. Dit geeft een duidelijker overzicht van de verspreiding van de besmettingen. In de grafiek geven de gele balkjes de eerste ziektedag aan, de blauwe balkjes geven de testdatum aan. 

 

Figuur 1: epicurve van de uitbraak

 

 

Zoals je in de grafiek kunt zien daalt het aantal nieuwe gevallen. Om deze ontwikkeling nog duidelijker in kaart te brengen, hebben we in de tweede grafiek het gemiddelde gegeven van de meldingen per zeven dagen.  

 

Figuur 2: zevendaags gemiddelde van het aantal nieuwe cases per dag

 

 

In de grafiek is duidelijk een daling te zien. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen per dag afneemt. Let wel: de cijfers van de rode lijn kunnen nog wat stijgen door de uitslagen van nieuwe contactonderzoeken. 

 

Zoals ik zei: er is voorzichtig goed nieuws, maar: we zijn er nog niet! 

Zoals u weet zijn de maatregelen sinds vorige week 9 januari  aangescherpt. Het effect daarvan is pas tussen 15 en 22 januari 2021 te zien. We hopen dat het aantal positieve gevallen nog meer gaat dalen. Daar hebben we de medewerking van iedereen bij nodig.  

 

Daarom hebben we de gezaghebber geadviseerd om de maatregelen die we nu hebben niet te veranderen. Wij blijven de situatie natuurlijk scherp in de gaten houden. Als Publieke Gezondheid ziet dat de maatregelen versoepeld of verzwaard kunnen worden, zullen we dat meteen ook adviseren.

 

Speech by Dr. Marian Luinstra-Passchier on January 15th 2021

 

Kralendijk – I would like to start by cautiously giving you some good news: in recent days we have seen a slight decrease in the number of positive cases. Today we received 81 test results, of which 7 were positive.

 

In recent days, we have experienced some delays in the processing of the laboratory results. Because the results from several days were coming in at the same time, we would sometimes see a surge of up to 26 positive results per day. These laboratory problems have now been solved. 

 

Our daily reports are based on the results that we receive that same day. We have now made an overview based on the test date and the first day of illness. This provides a clearer overall picture of the distribution of the infections. In diagram 1 the yellow bars indicate the first day of illness and  the blue bars indicate the test date.

 

Diagram 1: outbreak epi curve  

 

As you can see from this diagram, the number of new cases is decreasing. To outline this development even more clearly, we have shown the average of the cases reported per seven days in diagram 2.

 

Diagram 2: seven-day average of the number of new cases per day

 

 

The graph clearly shows a decline in numbers. This means that the number of new infections per day is dropping. Please note: the red line numbers may still rise slightly due to the results of new contact tracing. 

 

As I said, cautiously, there is some good news, but we are not out of the woods yet!

As you are aware, measures were tightened from 9 January last week. The effect of which will only be seen between 15 and 22 January, 2021. We hope that the number of positive cases will decrease even more. To achieve this we need the cooperation of each and every one.

 

This is why we have advised the Lieutenant Governor not to change the measures we currently have in place. Obviously, we will continue to monitor the situation closely and if the Public Health Department concludes that the measures may be relaxed or  should be made more stringent, we will immediately advise that specific course of action.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: