MJ’s Educational Management [MEM] met zijn 4de studiereis naar Nederland.

MJ’s Educational Management [MEM] met zijn 4de studiereis naar Nederland.

 

MEM is een kleinschalige interconfessionele instelling voor middelbaar beroepsonderwijs. Als onderwijsinstelling spelen wij in op de snel veranderende arbeidsmarkt door het aanbieden van opleidingen op de hoogste niveaus van het mbo in zorg & welzijn. 

 

Onze praktijkgerichte beroepsopleidingen sluiten aan op het vervolgonderwijs, de processen in het maatschappelijk verkeer en de vraag van werkgevers. 4 April 2017 is MEM begonnen met 35 studenten. Nu heeft MEM over de 100 studenten. Een mijlpaal voor een klein privéschool zonder financiële steun van de overheid. MEM is toen begonnen met 1 klas Verpleegkunde MBO-4 en 1 klas Combinatie Maatschappelijke zorg [MZ] niveau 4 en Verzorgende individueel Gezondheidszorg niveau 3 [VIG], allen verkorte opleidingen in de werkveld Zorg en Welzijn.

Momenteel hebben wij 12 verschillende groepen [klassen] waarvan het verkort traject MBO NIVEAU 4 VERPLEEGKUNDIGE de grootste vormt.

Deze trajecten zijn verkorte trajecten speciaal bedoeld voor mensen die in de Zorg en Welzijn werken. Met andere woorden opleidingen voor volwassen in de vorm van Beroeps Begeleidende Leerweg, [BBL-trajecten]

Het unicum aan deze trajecten is dat je met een erkende MBO 3 of 4 diploma van het ROC Noorderpoort afstudeert. Verder is het ook belangrijk te melden dat een verpleegkundige die bij MEM afstudeert zich ook in het BIG-register kan laten opnemen.

Ook nu gaat MEM met een groep studenten naar Nederland voor een studiereis. Donderdag 11 februari 2021, vertrekken wij met de studenten MBO Verpleegkundige niveau 4 voor hun studiereis naar Nederland. Daar gaan de studenten hun Centraal Examens maken. De groep bestaat uit 26 personen gevormd door studenten en docenten.

Namens de directie van MEM en Bureau Onderwijs en Studentenzaken wensen wij de studenten veel succes met de examens en een leerzame tijd, ondanks de vervelende situatie rond COVID19,  in Nederland. 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: