Debatten in verkiezingsreces

Debatten in verkiezingsreces

10 februari 2021

Omdat de Tweede Kamer vanwege de avondklok niet alle debatten kan voeren die deze week op de agenda staan, vinden er enkele vergaderingen plaats in het verkiezingsreces. Kamervoorzitter Khadija Arib schrijft dit in een brief aan de Kamerleden.

De Kamer houdt komende week voorjaarsreces en daarna volgt het verkiezingsreces. In die periode worden er geen vergaderingen gehouden, maar werken de Kamerleden aan de verkiezingscampagnes van hun partijen.

Avondklok

Traditioneel staan er veel onderwerpen op de agenda in de laatste week voor een reces. Een aantal zaken wil de Kamer dan afronden. Vanwege de avondklok, die ook de Kamer in acht wil nemen, zijn er deze week niet later dan tot 19.00 uur debatten gepland. Niet alle geagendeerde onderwerpen kunnen daardoor aan bod komen.

Debatten op 25 februari

De Kamervoorzitter heeft nu voorgesteld om op donderdag 25 februari enkele debatten te houden en daarna te stemmen over een aantal onderwerpen. Ook de stemmingen over een coronadebat, dat al gepland stond op woensdag 24 februari, kunnen dan op die dag worden gehouden. Het coronadebat is alvast ingepland omdat het kabinet op dinsdag 23 februari een persconferentie over dit onderwerp heeft aangekondigd.

Lees hier de volledige brief van de voorzitter.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: