Commissies Digitale Zaken en Rijksuitgaven van start

Commissies Digitale Zaken en Rijksuitgaven van start

11 mei 2021

Op woensdag 12 mei hebben de commissie voor Digitale Zaken en commissie voor de Rijksuitgaven hun eerste procedurevergaderingen. Deze eerste formele bijeenkomsten vormen de aftrap van de nieuwe Kamercommissies en zijn live te volgen via de website van de Tweede Kamer.
De Thorbeckezaal, de zaal waarin de commissie voor Digitale Zaken de procedurevergadering houdt.

Overhandiging voorzittershamer

Tijdens de procedurevergadering is ondervoorzitter Ockje Tellegen aanwezig. Zij opent de vergadering en overhandigt de voorzittershamer aan de fungerend commissievoorzitters, respectievelijk Renske Leijten (SP) voor Digitale Zaken en Jaco Geurts (CDA) voor Rijksuitgaven. De constituerende vergadering volgt later, net zoals de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter.

Commissie voor Digitale Zaken

De commissie voor Digitale Zaken richt zich op de veelheid van ontwikkelingen en de gevolgen daarvan die zich aandienen door digitalisering en nieuwe technologieën. Zoals bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, algoritmen, Big Data, robotica, quantumcomputers, Internet of Things en de cloud. De commissie heeft als doel overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen.

Commissie voor de Rijksuitgaven

De belangrijkste taak van de commissie voor de Rijksuitgaven is de behandeling van kwesties omtrent de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de inning en besteding van collectieve middelen. Daarnaast adviseert en ondersteunt de commissie de Kamer en Kamercommissies bij de uitoefening van het budgetrecht en de financiële controle van de regering. In 2016 zijn de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven overgedragen aan de commissie voor Financiën. In het herziene Reglement van Orde is de commissie voor de Rijksuitgaven heropgericht.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: