KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Regiezitting oude boedels Bonaire

Regiezitting oude boedels Bonaire

Het Gerecht in eerste aanleg BES zal op woensdag 19 mei 2021 een regiezitting houden in een aantal zaken over langdurig onverdeeld gebleven nalatenschappen op Bonaire.

Het gaat steeds om stukken terrein die op naam staan van al héél lang geleden overleden personen, of waarvan de eigenaar onbekend is. De verzoekers in deze zaken willen tot een verdeling of toewijzing van deze terreinen komen.

Op de regiezitting zal de aanpak van de procedure worden besproken. In een aantal zaken zal nog een openbare oproeping volgen van eventuele belanghebbenden. Mogelijk zal in een aantal zaken de wettelijke regeling van art. 3:200a e.v. Burgerlijk Wetboek worden toegepast. Met die in 2007 in werking getreden regeling is beoogd een oplossing te bieden voor het ook op Bonaire bekende probleem van oude onverdeelde boedels (tera di famia) die sedert generaties onverdeeld zijn gebleven. De wettelijke regeling biedt de mogelijkheid dat de rechter de grond of delen daarvan in eigendom toekent aan eventueel opgespoorde deelgenoten of aan de gebruikers van de grond.

De (tussen)uitspraken over deze en andere oude boedelzaken zijn te vinden op de http://gemhofvanjustitie.org/uitspraken/onverdeelde-boedels van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: