Verantwoordingsdag: maakt het kabinet de plannen waar?

Verantwoordingsdag: maakt het kabinet de plannen waar?

18 mei 2021

De derde woensdag van mei, dit jaar 19 mei, is traditioneel Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer. Deze dag vormt het startsein van het proces waarin de Kamer controleert of het kabinet in de praktijk haar plannen voor 2020 heeft waarmaakt.
Kamervoorzitter Vera Bergkamp ontvangt via de bode de inhoud van het koffertje van demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën).

Kamervoorzitter Vera Bergkamp krijgt van demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra om 10.15 uur in de plenaire zaal het Rijksjaarverslag 2020 aangeboden. Zij ontvangt ook een toelichting van het ministerie van Financiën (Financieel Jaarverslag van het Rijk) en de toelichting van het kabinet (Verantwoordingsbrief). Het vorig jaar was bijzonder vanwege de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de rijksuitgaven.

Algemene Rekenkamer

Ook de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, biedt een rapport aan de Tweede Kamer aan. Daarin beoordeelt de Rekenkamer het regeringsbeleid over 2020: zijn de gewenste beleidsdoelen bereikt en heeft het kabinet zich aan de wettelijke regels gehouden? Ook maakt de Rekenkamer opmerkingen bij de jaarverslagen van de ministeries.

Controlefunctie

Verantwoordingsdag wordt gezien als de tegenhanger van Prinsjesdag. In plaats van over plannen voor de toekomst, gaat het op deze dag over de uitvoering van eerdere plannen. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. Het is dus een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer. Het debat over de verantwoordingsstukken is nog niet geagendeerd, maar zal binnen enkele weken plaatsvinden. Daarna bespreekt de Kamer in commissiedebatten de verantwoordingsstukken met de afzonderlijke ministers.

Technische briefing

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft op 19 mei van 16.00 tot 17.00 uur Kamerleden een technische briefing over de zogeheten Monitor Brede Welvaart die het CBS ‘s morgens publiceert. Deskundigen van het CBS lichten dit jaarlijkse onderzoek toe en beantwoorden vragen van Kamerleden hierover.

Live volgen

  • U kunt de overhandiging van de verantwoordingsstukken vanaf 10.15 uur live volgen via de livestream van deze site en de app Debat Direct.
  • U kunt de technische briefing vanaf 16.00 uur volgen via de livestream van deze site en de app Debat Direct.

Bekijk in onderstaande infographic hoe de Kamer op verschillende momenten de uitgaven en inkomsten van het kabinet controleert. Klik op de afbeelding om te vergroten.

infographic_hoe_de_tweede_kamer_de_rijksuitgaven_controleert_2020.jpg

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: