Reactie op berichtgeving

Reactie op berichtgeving

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt het verontrustend om te lezen dat er opnieuw mogelijk sprake is van intimidatie binnen de Tweede Kamer. En dat vrouwen daarbij aangeven ‘beter de mond te houden’ bij wangedrag.

Zij drukt eenieder op het hart om bij vermeend misbruik aangifte te doen, zodat het Openbaar Ministerie de beschuldigingen kan onderzoeken en of deze aanleiding geven voor een strafrechtelijk onderzoek.

Integriteitskwesties die binnen een fractie spelen, zijn primair de verantwoordelijkheid van de fractie zelf. De Voorzitter benadrukt dat zij, noch het Presidium instrumenten in handen hebben om onderzoek te doen naar Kamerleden of om maatregelen te nemen in dergelijke situaties. Zij hecht er waarde aan om het volgende te verduidelijken: “Er is geen sprake van geweest dat de heer Graus formeel de toegang tot het Tweede Kamergebouw is ontzegd. Dit heb ik intern bevestigd gekregen. De Voorzitter heeft daartoe immers geen formele bevoegdheid.”

De Kamervoorzitter: “De Tweede Kamer heeft een voorbeeldfunctie. Intimidatie is allereerst pijnlijk en mogelijk traumatisch voor de slachtoffers. Bovendien schaden dergelijke incidenten het aanzien van het parlement.

Het is zaak dat iedereen in de Tweede Kamer een veilige werkomgeving heeft. De Tweede Kamer heeft daarom al flink geïnvesteerd in het tegengaan van ongewenst gedrag. Het is vanzelfsprekend dat mensen die werkzaam zijn in de Tweede Kamer en last hebben van ongewenst gedrag, weten waar zij zich kunnen melden voor advies. Dat kan bij de Integriteitsadviseur van de Tweede Kamer of bij een van de vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer. Van welke fractie je ook bent, of je Kamerlid bent of ambtenaar; de deur van de vertrouwenspersonen staat altijd open. Gesprekken met de vertrouwenspersonen zijn en blijven uiteraard vertrouwelijk. Daarnaast is er sinds kort een extern college van onderzoek integriteit opgericht waar klachten over Kamerleden kunnen worden ingediend.

Op basis van de berichtgeving van het NRC is het lastig om te beoordelen of en welke verbeteringen er nog nodig zijn. Dat neemt niet weg dat dit onderwerp mijn permanente zorg en aandacht heeft. Iedereen die werkzaam is in de Tweede Kamer heeft het recht op een veilige werkomgeving. Binnen de mogelijkheden die er zijn als Voorzitter, zet ik mij daar vol voor in.”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: