Bijwonen hoger beroep strafzaak Mars via videoverbinding

 

Bijwonen hoger beroep strafzaak Mars via videoverbinding

 

Philipsburg – In de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte Kathron FORTUNE (parketnummers: 100.00197/17 en 100.00287/18) heeft het Hof op grond van artikel 361 van het Wetboek van Strafvordering bepaald dat het in dit geval noodzakelijk is dat ten behoeve van het horen van de verdachte de terechtzitting die formeel plaatsvindt in Sint Maarten tijdelijk naar een zittingszaal in Nederland wordt verplaatst, te weten het gerechtshof Amsterdam, IJdok 20, 1013 MM Amsterdam.

Dit horen van de verdachte zal plaatsvinden op woensdag 1 september en donderdag 2 september 2021, aanvang telkens om 9:30 uur am Nederlandse tijd (let op: dat is steeds om 3:30 uur am Sint Maarten tijd).

 

Aanmelden voor link naar zitting

Teneinde de openbaarheid van deze bijzondere terechtzitting te waarborgen wordt een verbinding middels videoconference beschikbaar gesteld zodat belangstellenden via een beeld- en geluidsverbinding deze zitting kunnen bijwonen. Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden via het e-mailadres: ondersteuning.sxm@caribjustitia.org uiterlijk op vrijdag 27 augustus 2021 om 16:00 uur. U zal dan een link ontvangen om in te kunnen loggen en de terechtzitting te volgen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: