Eksklushon matrimonio di personanan di mesun sekso kontra prinsipio di igualdat / Uitsluiting personen van gelijk geslacht van het huwelijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel

Eksklushon matrimonio di personanan di mesun sekso kontra prinsipio di igualdat

Den buki di derecho sivil di Kòrsou ta stipulá ku un matrimonio por ser kontraé únikamente
entre un hende hòmber i un hende muhé. Den su veredikto di 13 di sèptèmber 2021 Korte di
Promé Instansha a disidí ku e determinashon aki ta bai kontra e prinsipio di igualdat i
prohibishon di diskriminashon registrá den artíkulo 3 di Areglo di Estado (konstitushon di
Kòrsou). Segun korte no ta eksistí hustifikashon pa ninga matrimonio sivil na parehanan di
mesun sekso, sigur ora no tin sistema legal komparabel manera un relashon di pareha registrá.
Den e veredikto korte a para ketu na e kresementu di akseptashon sosial pa loke ta trata
relashonnan afektivo entre hende hòmber ku hende hòmber i hende muhé ku hende muhé. Esaki
ta sosodé mundialmente, tambe den nos region i na Kòrsou. Korte a mustra riba e posibilidat pa
personanan di e mesun sekso kontraé matrimonio den paisnan manera Colombia, Brasil,
Argentina, Méksiko, Boneiru i tambe na Florida. Korte a elaborá ku ta e legislador ta disidí si ta
tuma e medidanan deseá pa por anulá e diskriminashon ilísito.
In de bijlage ontvangt u het vonnis van 13 september 2021 betreffende de zaak van de stichting
Human Rights Caribbean Foundation tegen het Land Curaçao.

Uitsluiting personen van gelijk geslacht van het huwelijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel

In het burgerlijk wetboek van Curaçao is bepaald dat een huwelijk slechts kan worden gesloten
tussen een man en een vrouw. Bij vonnis van 13 september 2021 heeft het gerecht in eerste aanleg
van Curaçao beslist dat deze bepaling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en
discriminatieverbod vastgelegd in artikel 3 van de Staatsregeling (de Curaçaose grondwet).
Volgens het gerecht bestaat er geen rechtvaardiging om paren van gelijk geslacht een burgerlijk
huwelijk te weigeren, zeker zolang er geen sprake is van een vergelijkbaar wettelijk stelsel zoals
een geregistreerd partnerschap. In het vonnis heeft het gerecht stilgestaan bij de toegenomen
maatschappelijke acceptatie van affectieve relaties tussen mannen en mannen en vrouwen en
vrouwen, zowel wereldwijd, in de regio als in Curaçao. Gewezen is onder meer op de
openstelling van het huwelijk in landen als Colombia, Brazilië, Argentinië en Mexico en in
Bonaire en Florida. Het gerecht heeft overwogen dat het aan de wetgever is om door de wetgever
gewenste maatregelen te treffen om de ongeoorloofde discriminatie op te heffen.
Athunto e veredikto di pais di dia 13 di Sèptèmber pa loke ta trata e kaso entre fundashon Human
Rights Caribbean Foundation i Pais Kòrsou.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: