Motie van het lid De Graaf over de finale afronding van het dekolonisatieproces

 

Vaststelling van de begrotingsstaten van
Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)
voor het jaar 2022
Nr. 9 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF
Voorgesteld 14 oktober 2021
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de andere landen in het Koninkrijk volwaardige landen
binnen het Koninkrijk zijn;
overwegende dat het dekolonisatieproces juridisch is afgerond;
overwegende dat het sociaal-emotionele deel van de dekolonisatie juist
een autonome situatie vereist;
overwegende dat een crisis als de huidige een uitstekend momentum
genereert om de volwassenheid van de andere landen te bekrachtigen en
verder te stimuleren;
verzoekt de regering het overleg met de andere landen te gebruiken om
snel werk te maken van de finale afronding van het dekolonisatieproces,
zodat de andere landen het Koninkrijk over vijf jaar kunnen verlaten,
en gaat over tot de orde van de dag.
De Graaf

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: