In hoger beroep verdachten liquidatie Caracasbaaiweg veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 jaar en 16 jaar.

 

In hoger beroep verdachten liquidatie Caracasbaaiweg
veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 jaar en 16 jaar.

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag 3 verdachten
veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20, 20 en 16 jaar omdat zij zich schuldig hebben
gemaakt aan de liquidatie van G. F. op 2 september 2019 op een parkeerplaats langs de
Caracasbaaiweg.

De verdachten I. A., J. F. en A. J. zijn door het Gerecht in eerste aanleg in 2020 alle drie
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar. Het Hof heeft dit oordeel van het
Gerecht bij twee verdachten in stand gelaten. Ten aanzien van de 25-jarige A.J. is het Hof van
oordeel dat een lagere gevangenisstraf op zijn plaats is. Daarbij heeft het Hof naast zijn
betrekkelijk jonge leeftijd gelet op de geringere rol die deze verdachte had bij de liquidatie.
Deze verdachte is, anders dan de andere verdachten, niet een van de schutters geweest.
Daarnaast is deze verdachte, ook anders dan de andere verdachten, niet eerder tot een
gevangenisstraf veroordeeld.
Het Hof heeft de veroordelingen onder meer gebaseerd op verklaringen die door een getuige bij
de politie zijn afgelegd. Bij de inhoudelijke behandeling van deze strafzaken ter terechtzitting
van het Hof op 27 mei 2021 werd door de getuige een andersluidende verklaring afgelegd. Die
verklaring heeft het Hof terzijde gelegd omdat in een afzonderlijke strafprocedure tegen deze
getuige is gebleken dat de getuige meineed heeft gepleegd door onder ede voor het Hof een
valse verklaring af te leggen. De verklaringen die de getuige bij de politie heeft afgelegd zijn
wel betrouwbaar gebleken, zodat die door het Hof als bewijs zijn gebruikt.
De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de
Hoge Raad in Nederland in te stellen.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: