KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNUINTERNASHONALNOTISIA

Kamervoorzitter in gesprek met fracties

Kamervoorzitter in gesprek met fracties

23 november 2021

Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat in gesprek met de fracties. Zij maakt zich zorgen over de verruwing van het debat in de plenaire zaal. Via een brief nodigt zij fractievoorzitters uit hierover te praten.

“Nederland heeft een mooie en levendige parlementaire democratie. Daar mogen we trots op zijn. De afgelopen jaren is echter in steeds meer debatten een verruwing opgetreden”, begint de Voorzitter haar brief. “Dat gaat mijns inziens niet alleen over omgangsvormen, maar ook over de vraag wanneer dit uitmondt in intimidatie.”

Zorgen

Op 18 november sprak zij uit zich zorgen te maken over het parlement en de manier waarop Kamerleden met elkaar omgaan tijdens het debat. “Ik merk dat veel mensen deze zorg delen in de contacten die ik heb.” Om deze reden wil de Kamervoorzitter in gesprek met de fracties.

Verantwoordelijkheid

“Om als Tweede Kamer onze taak als controleur van de regering en als medewetgever goed uit te voeren, is het cruciaal dat wij als Kamerleden de ruimte hebben om vrij te kunnen spreken. Het gebruik van die ruimte vraagt ook verantwoordelijkheid”, stelt Voorzitter Bergkamp. Zij verwijst naar artikel 8.14 in het Reglement van Orde, waarin beschreven staat dat ieder Kamerlid zich gedraagt op een wijze die getuigt van onderling respect, en die geen afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: