KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIANOTISIA POLISIAL

Uitspraak voorwaardelijke invrijheidsstelling levenslang gestraften

Willemstad – Tot levenslang veroordeelde voor schietpartij in 2000 bij Fort Waakzaamheid wordt
na ruim 20 jaar voorwaardelijk in vrijheid gesteld door het Hof, omdat een verdere
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf geen redelijk doel meer dient.
Op 15 november 2011 is artikel 1:30 Wetboek van Strafrecht in werking getreden. Dit artikel houdt
in dat een tot levenslang gestrafte na twintig jaar vrijheidsbeneming voorwaardelijk in vrijheid
gesteld kan worden, als het Hof van oordeel is dat een verdere tenuitvoerlegging geen redelijk doel
meer dient. Om hierover een beslissing te kunnen nemen, neemt het Hof de positie van de
nabestaanden van het eventuele slachtoffer in beschouwing en het gevaar dat de veroordeelde
alsnog zal recidiveren.
In 2001 is de veroordeelde tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor het plegen van een
aantal gewelddadige overvallen, waaronder de overval in restaurant Fort Waakzaamheid, waarbij
een van de aldaar aanwezigen is doodgeschoten. Het Hof overwoog toen dat de door de
veroordeelde gepleegde overvallen van dien aard zijn dat hij moet worden aangemerkt als een
geharde crimineel die een gevaar is voor de samenleving en verder dat voor herhaling moet worden
gevreesd. Het Hof zag destijds geen uitzicht op enige wijziging in het gedrag van de veroordeelde
en heeft ter bescherming van de samenleving een levenslange gevangenisstraf opgelegd om de
veroordeelde zo lang als mogelijk uit de maatschappij te weren.
De procedure die is gestart om te beoordelen of de veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid kan
worden gesteld, heeft bijna twee jaar geduurd. Diverse deskundigen, waaronder een psychiater en
een psycholoog, hebben over de veroordeelde gerapporteerd. Deze deskundigen achten de kans niet
groot dat de veroordeelde in de toekomst opnieuw strafbare feiten zal plegen en concluderen dat
de veroordeelde in staat zou moeten zijn om met de juiste begeleiding in de maatschappij te
functioneren. Daarnaast hebben de reclassering, Funditut, de gevangenis en de psycholoog
gerapporteerd dat de veroordeelde zich de afgelopen maanden in het kader van zijn resocialisatie
buiten de gevangenismuren heeft ingezet en dat dat vrijwel uitsluitend positief resultaat heeft
opgeleverd. Volgens hen heeft de veroordeelde op alle gebieden de hem geboden kansen steeds met
beide handen aangegrepen en bewezen dat hij op verantwoorde wijze, onder begeleiding van de
reclassering, met zijn verworven vrijheden om kan gaan.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: