Nalatigheid van Politie Korps Oost-Nederland zorgt voor verwaarlozing en misbruik van functie in de zorg en veiligheidsfuncties

Geachte heren,
Burgers vragen zich af, waarom zoveel burgers maling hebben aan de politie in Twente.

Nalatigheid van Korps Oost-Nederland zorgt voor verwaarlozing en misbruik van functie in de zorg en veiligheid.

Het is opmerkelijk de struggle van de wethouder zorg van Enschede en ook de onmacht van Bijzonder Zorgteam Twente om Zorg op maat te verlenen, door het gemis van toepassing van Governance Zorg en Governance voor Veiligheid en Justitie.
Zie dat diezelfde slachtoffers vallen, die al slachtoffers waren door de KOT-AFFAIRE, DE JEUGDZORG AFFAIRE  vanwege de type POST TRAUMATISCHE AANDOENGEN waaraan zij zijn gaan leiden.

Kan het kort aangeven, op basis van functionele analyses voor de hoognodige Governance Veiligheid en Justitie
De heer Grappehaus faalt grandioos en daardoor fallen ook burgemeesters met aansturin op het gebied van opebare orde en het erkennen van forsaken van zulke problemen in de zorg.
Heb sinds mijn jeugd opgemerkt (van wege familie banden met de Koninklijke familie – vertrouwen kun je organiseren) dat de realiteit van ministries vervangen were door bestuurlijke assymetrie en ambtelijke willekeur.
Indicatoren (4) die wijzen op verwaarlozing in de zorg worden niet opgemerkt:
1
– Sociale veiligheid niet geindiceerd, waardoor verspreiding van drugsgebruik onder jongeren onzichtbare blijft en handhavers ouders niet kunnen steunen;
Het niet opvolgen van asviezen van de NZA door verzorgers en specialisten, zorgt er ook voor dat zorgverzekeraars gaan overheersen en niet hoeven te verantwoorden voor ondoelmatigheid  die zij financieren en het helpen ontstaan van destruktieve opportunistische criminele organisaties daardoor die zwakke kwetsbare burgers gijzelen. OP dit niveau zie ik een burgeroorlog op het niveau van sociale veiligheid ontstaan in (Twente) Overijssel.
2
– Medische zorg niet geindiceerd voor neurologische ziekten; daardoor kan het het rechtmatig gebruik van medicinale cannabis wordenn omzeilt en burgers overgelaten aan de macht van willekeur op straat.
3
– Wettelijke Waarheidsvinding niet geindiciceerd waardoor agenten en wijkcoaches te laat reageren op misbruik van vrouwen en uitbuiten door malafide dealers die vrouwen en huizen gijzelen.
4
– Hele Ergonomisch beheer in de zorg raakt verloederd, waardoor fysiotherapie en Neurologie niet optimaal kan worden ingezet voor vooruitstrevende organische therapieen.
5
– Het missen van Bestuurlijke Synergie door ministeriele en gemeentelijke governance  (ook per portefuie ) zorgt ook ervoor dat beoogde outputcontol door rekenkamers onbereikbaar blijft en hierdoor ook onnodige tekorten door ondoelmatigbeheer van middelen en niet technologisch optimaliseren ontstaat.
Hoop dat voornoemde zaken snel technologisch (smart contracts voor governance) kunnen worden aangepakt.
Wens u een voortspoedige voortzetting toe.
Met vriendelijkheid,
Cipriano Lakker

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: