Miniconferentie “Mensen met een beperking binnen onze gemeenschap”. Per slot van rekening gaat het om één ding: inclusie.

Miniconferentie “Mensen met een beperking binnen onze gemeenschap”.
Per slot van rekening gaat het om één ding: inclusie.

Op 7 december 2021 organiseerde de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen van de UoC, een miniconferentie omtrent personen met een
beperking op Curaçao. Een ochtend waarbij men stil stond bij onder meer de
acceptatie van personen met een beperking op Curaçao. Professionals en studenten
hebben het dialoog gevoerd over dit thema.
De hoofdspreker van deze ochtend was mevrouw Saughnella Attaf-Jakoba, orthopedagoog
en werkzaam bij de SGR-groep en Fundashon Kontakto. Zij gaf een uitgebreide presentatie
over personen met een licht verstandelijke beperking. Een presentatie die de aanwezigen niet
alleen inzichten gaven omtrent wat LVB precies is, maar vooral wat het betekent om licht
verstandelijk beperkt te zijn en hoe men daarmee om kan gaan.
Wat de ochtend compleet maakte, was het dialoog dat daarna volgende. Een panel bestaande
uit 5 professionals ging aan de hand van een drietal stellingen met het publiek in dialoog.
Onze vijf professionals waren mevrouw Kendra Hersilia–Evertsz, coördinator van de
jeugdafdeling van Fundashon Pro Bista, mevrouw Aïsha Gressmann, docent Soeur
Hedwigschool, mevrouw Miranda Fraai, coördinator vereniging Totolika, de heer Alton Paas,
voorzitter van de Fundashon Alton Paas en mevrouw Saughnella Attaf-Jakoba, die eerder op
de dag de presentatie verzorgde.
Tijdens dit dialoog kwam de positie van de persoon met een beperking op Curaçao naar
voren. Er werd duidelijk aangegeven, dat niet alleen de gemeenschap personen met een
beperking met open armen moet ontvangen, maar ook dat de personen met een beperking
– van hun kant – ook meer zichtbaar moeten zijn. Men sprak duidelijk over een dubbele
beperking; de desbetreffende beperking die de persoon heeft, én de beperking die de persoon
zichzelf oplegt door niet in de maatschappij te participeren. In diezelfde adem werd ook de
rol van de familie genoemd. Het komt dan ook vaak voor dat familieleden zich schamen om
hun familielid dat een beperking heeft. Dit zorgt ervoor dat de persoon in kwestie zich
minderwaardig gaat voelen.
Over acceptatie van de kant van de Curaçaose gemeenschap kan gezegd worden dat men
over het algemeen zeker bereid is om personen met een beperking te helpen, echter is meer
bewustwording zeker gewenst. Zo werd aangegeven dat hedendaags nog steeds personen
denken dat er een medicijn bestaat tegen het downsyndroom en dat de persoon met
downsyndroom kan genezen.
Alton Paas, die zich inzet voor de emancipatie van personen met een beperking, had het
onder meer over de gebruikersvriendelijkheid van gebouwen. Met name voor personen in een
rolstoel. Paas gaf aan dat men voor wat betreft de inrichting van gebouwen rekening dient te
houden met drie aspecten. Ten eerste moet men rekening houden met de toegankelijkheid
tot het gebouw zoals speciale parkeerplaatsen en een voor rolstoelen geschikte oprit. Ten
tweede dient de infrastructuur binnen het gebouw toegankelijk te zijn voor personen in
bijvoorbeeld een rolstoel. Denk hierbij aan brede deuropeningen en drempelloze ingangen.
En als derde gaf Paas aan dat de voorzieningen binnen het gebouw geschikt moeten zijn voor
personen met een beperking. Als voorbeeld noemde hij de hoogte van de balie en de
aanwezigheid van een geschikte wc.
De miniconferentie was een geslaagd evenement, waarbij men kennis heeft kunnen vergaren
en uitwisselen over de personen met een beperking op Curaçao. Per slot van rekening gaat
het om één ding: inclusie.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: