Gemeentelijke herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Gemeentelijke herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

16 december 2021

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling dan wel samenvoeging aanhangig gemaakt. Het gaat om de samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Extern commentaar is mogelijk tot uiterlijk donderdag 13 januari 2022.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling. De commissie stelt betrokkenen en belangstellenden graag tot en met donderdag 13 januari 2022 in de gelegenheid tot het inzenden van schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel.
De commissie heeft in beginsel besloten een bezoek te brengen aan de gemeenten en op basis van de ingezonden commentaren zal de commissie besluiten over de vraag of zij een hoorzitting houdt. Ieder die tijdens een eventuele hoorzitting wil inspreken moet dit in een schriftelijke reactie melden. Aanmelding voor de hoorzitting geeft niet zonder meer recht op deelname. De commissie bepaalt welke organisaties zij tijdens de hoorzitting spreektijd toekent.

Kamerstuknummer

Het voorstel treft u aan onder het volgende Kamerstuknummer:

35967 Samenvoegen van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Reacties

Reacties op het wetsvoorstel kunnen tot en met donderdag 13 januari 2022 worden gericht aan:

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Mw. M.Verhoev,
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag
E-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: