Parlementaire enquêtecommissie brengt tweede bezoek aan Groningen

Parlementaire enquêtecommissie brengt tweede bezoek aan Groningen

16 december 2021

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen brengt op maandag 20 december en dinsdag 21 december een werkbezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen. Kamerleden gaan onder andere in gesprek met gedupeerden, gasbedrijven en geestelijk zorgverleners.
Kamerleden van de commissie tijdens het eerste werkbezoek aan Groningen in de zomer van 2021.

Het is het tweede werkbezoek aan Groningen. Vanwege de coronamaatregelen vinden gesprekken met bewoners buiten plaats, in de vorm van wandelgesprekken. Afgelopen zomer spraken Kamerleden van de commissie ook met bewoners en betrokkenen uit het aardbevingsgebied.

Programma

Kamerleden spreken tijdens het bezoek op 20 en 21 december met geestelijk zorgverleners (Proatbus en Platform Kerk en Aardbeving), gasbedrijven en (vertegenwoordigers van) gemeenten, waterschappen en provincie. Daarnaast verzorgt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een toelichting over de versterkingsaanpak.

Een belangrijk onderdeel van het werkbezoek zijn de individuele wandelgesprekken met getroffen bewoners. Kamerleden gaan in gesprek met bewoners die op persoonlijke titel contact hebben gezocht met de commissie, over de staat van hun woning en de stand van zaken in de afhandeling van de schade. Daarbij wordt vooral naar de inwoners geluisterd om hun verhalen een plaats te geven in de parlementaire enquête.

Enquêtecommissie

De parlementaire enquêtecommissie is in februari 2021 ingesteld door de Tweede Kamer en in juni aangevuld met acht onderzoekers. Het team van 23 personen (inclusief de zes Kamerleden) borduurt voort op het werk van de tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen, die in december vorig jaar diverse inwoners en ondernemers sprak om uit eerste hand te horen en zien welke effecten de gaswinning en aardbevingen hebben.

Besloten voorgesprekken

Momenteel doet de commissie uitvoerig feiten- en dossieronderzoek. Begin 2022 starten de besloten voorgesprekken. Deze worden gevoerd met deskundigen en getuigen om extra informatie in te winnen en eerste bevindingen te toetsen. Naar verwachting vinden de openbare verhoren vanaf de zomer 2022 plaats. Begin 2023 biedt de enquêtecommissie aan de Tweede Kamer haar onderzoeksrapport aan.

Toekomstperspectief voor Groningen

Het doel van deze enquête is waarheidsvinding en het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee bij te dragen aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: