DE VOLGENDE FASE VAN ROAD TO PLAZA IS GESTART

 

DE VOLGENDE FASE VAN ROAD TO PLAZA IS GESTART
Sinds de aankoop van het Plaza complex vorig jaar, zijn APC en ontwikkelpartner HPC, achter de schermen flink aan de slag geweest met de haalbaarheidsanalyse van de visie. In eerdere stakeholderssessies gehouden in mei en augustus 2021 hebben APC en HPC verschillende partijen meegenomen in het proces om relevante input op te halen en draagvlak te creëren voor het plan. Deze week is HPC weer op bezoek in Curaçao en maken we van deze mogelijkheid gebruik om de voortgang van de herontwikkeling van Waterfort Plaza te presenteren aan de stakeholders.
De visie van Waterfort Plaza is om een levendig en aantrekkelijk gebied te creëren dat een positieve bijdrage levert aan de revitalisering van Punda. We kiezen daarom voor een multifunctioneel programma met appartementen, arts & culture centrum, incubator, onderwijs, boetiekhotel, horeca en een hoogwaardige openbare ruimte. Voor de invulling van het programma zijn APC en HPC ook in goede gesprekken met ROC Mondriaan en Venture Café.
De monumentale waterfortboogjes zijn een integraal onderdeel van het plan. Uitgangspunt hierbij is om de waterfortboogjes publiek toegankelijk te maken via een wandelpromenade en de boogjes zelf in te vullen met diverse functies. Voor de uitwerking van de waterfortboogjes werken APC en HPC nauw samen met land Curaçao, Monumentenzorg en Monumentenfonds.
Op dit moment leggen APC en HPC de laaste hand aan de haalbaarheidsfase. Het masterplan en een positieve businesscase zijn hierbij belangrijk onderdelen. Na het afronden van de haalbaarheidsanalyse gaan we de nodige voorbereidingen doen om het plan uit te werken tot een definitief plan. Daarna starten de formele vergunningsprocedures die nodig zijn om het plan te realiseren.
Het is een complexe gebiedsontwikkeling die veel uitdagingen kent. Dit vraagt een zorgvuldige aanpak waarbij wij rekening houden met de historische locatie en de UNESCO werelderfgoedstatus van Willemstad. Daarover zijn we intensief in gesprek met het ministerie VVRP, en via hen, ook met de Nederlandse regering.
APC en HPC hebben vertrouwen in de herontwikkeling van Waterfort Plaza en hopen hiermee een katalystor te vormen voor Punda en de rest van Willemstad. Waterfort Plaza zal daarmee een impuls geven aan de economische groei en levendigheid van de binnenstad. We creëren directe en indirecte banen en stimuleren een nieuwe vorm van cultuur en erfgoed toerisme. Met het beoogde programma willen APC en HPC ook een platform bieden aan de gemeenschap van de cultuursector.
Zodra de vergunningen verleend zijn, starten wij met de bouw. In de tussentijd zitten APC en HPC niet stil. Met de start van Road to Plaza in 2022 moet het gebied al op korte termijn gaan leven door verschillende activiteiten te organiseren. Voor meer informatie over de Road to Plaza kunt u de website en social media van APC in de gaten houden.
Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: