Eerste vragenuur nieuw kabinet

Eerste vragenuur nieuw kabinet

24 januari 2022

In de Tweede Kamer vindt op dinsdag 25 januari het eerste vragenuur plaats van het kabinet-Rutte IV. Het vragenuur is elke week te volgen via een livestream met gebarentolk. Gemiddeld worden er veertig vragen aangemeld voor het vragenuur. Samen met de griffiers maakt de Voorzitter hieruit een selectie. Het vragenuur is wekelijks live te volgen op deze website en via de app Debat Direct.

Op dinsdag 14 december 2021 vond het laatste vragenuur plaats met het destijds demissionaire kabinet. Het vragenuur op dinsdag 24 januari is ook het eerste vragenuur van 2022.

Aanmelden

Tijdens het wekelijks vragenuur op dinsdagen stellen Kamerleden gemiddeld drie mondelinge vragen aan het kabinet. Ministers en staatssecretarissen nemen plaats in het gedeelte van de Tweede Kamer wat ‘Vak K’ wordt genoemd.

Donderdagavond, aan het einde van de vergaderweek, sluit de Voorzitter de vergadering met een hamerslag. Meteen vanaf dat moment mogen Kamerleden mondelinge vragen aanmelden voor het vragenuur. Deze aanmeldtermijn sluit op dinsdag om 11.00 uur.

Wekelijks worden meer dan veertig vragen aangemeld voor het vragenuur. De Voorzitter van de Tweede Kamer kiest welke vragen uiteindelijk aan de orde komen. Hierbij krijgt ze advies van de griffiers van de Tweede Kamer.

Afweging

Alleen onderwerpen die echt actueel zijn, worden geselecteerd. Het moet gaan om onlangs bekend geworden feiten. Ook moet het onderwerp een zekere urgentie en gewicht hebben.

Veel aangemelde vragen vallen af. Dit kan komen doordat een ander Kamerlid eerder was met het aanmelden van de mondelinge vraag over hetzelfde onderwerp. Ook is het mogelijk dat het onderwerp binnenkort al behandeld wordt of onlangs nog aan bod is gekomen, bijvoorbeeld in een debat of een schriftelijke ronde.

Toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib legde in een brief aan alle Kamerleden in 2017 uit, hoe de vragen voor het vragenuur worden geselecteerd.

Werkwijze

De Voorzitter bepaalt de volgorde waarin de onderwerpen tijdens het mondelinge vragenuur aan de orde worden gesteld. Tijdens het vragenuur gaat het uitsluitend om ‘vraag en antwoord’. Anders dan in een debat zijn interrupties en het indienen van moties niet toegestaan.

Met ingang van de nieuwe vergaderregels op 31 maart 2021 kunnen Kamerleden tijdens het wekelijkse mondelinge vragenuur op dinsdag voortaan direct in debat met een bewindspersoon. De regel dat een Kamerlid eerst een vraag mag stellen en pas na het antwoord eventuele vervolgvragen, is afgeschaft met het in werking treden van het nieuwe Reglement van Orde.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: