Segun CHATA: problema laboral no ta nobo Proposishon pa un solushon sostenibel

 

Segun CHATA: problema laboral no ta nobo

Proposishon pa un solushon sostenibel

 

 

Willemstad, 16 di febrüari 2022 – CHATA, e asosashon representando mas ku 250 miembro den hospitalidat i turismo, a tuma nota di e konferensha di prensa resien di gobièrnu enkuanto nos isla su situashon aktual di empleo i spesifikamente e proseso di rekruta di empleado pa Sandals Royal Curaçao ku pronto lo habri su portanan. Sinembargo, CHATA ta enfatisá ku e eskases di empleado den e sektor di hospitalidat ta un problema eksistente ya pa años. Komo konsekuensia di e pandemia, kisas e problema a oumentá, pero no ta un fenómeno nobo. Di akuerdo ku CHATA, e úniko solushon struktural ta un maneho múlti fasétiko na lugá di un solushon lihé i di termino korto, ku de echo ta krea mas sgùifmentu na lugá di solushon. Nos mester traha pa un solushon sostenibel pa medio di inisiativanan di varios stakeholder huntu ku gobièrnu.

 

CHATA ta rekonosé e prekupashon i kompetensia pa empleado

Konsiderando e rekuperashon fuerte di e sektor for di juni 2021 i ku bista pa dilanti ya ku e pandemia ta keda tratá komo un endemic, CHATA ta rekonosé e prekupashon di kompanianan mas chikí den e sektor di hospitalidat ku ta eksperensiá e kompetensia pa empleado fuerte aki. E echo ku empleadonan ta keda ranká for di nan kompania ta hopi deskurashante pa empresarionan, speshalmente paso rekluta ta un proseso difisil riba su mes kaba.

 

Maneho múlti fasétiko

Pa e motibu aki, CHATA ta proponé un maneho múlti fasétiko kaminda tur organisashon den e sektor por benefisiá. Na promé lugá, un programa di treinen di trabou práktiko mester keda implementá ku urgensia riba termino kòrtiku. Na di dos lugá, tur organisashon ku apesar di nan intento no a logra yena nan vakaturanan, mester risibí un pèrmit temporal pa empleado estranhero por trein forsa laboral lokal. Por último, nos sistema edukashonal mester mehorá strukturalmente. Mester minimalisá e diferensia entre forsa laboral i edukashon, trese nan mas huntu i asina krea profeshonalnan lokal kualifiká den 3 pa 4 aña pa empleá kompanianan eksistente i esnan nobo benidero.

 

Di akuerdo ku varios makro-ekonomista, ta di sumo importansia pa habri e merkado laboral pa stimulá nos ekonomia. Sino, ta imposibel pa e varios hotèlnan planiá pa habri den e añanan benidero haña empleado. Sin duda, ta difisil pa reklutá empleado ora nos ta spera un kresementu di 30% riba e inventario di kamber aktual den 2022 so. Pero ta importante pa nos mantené e kalidat i standar di nos destinashon haltu i asta mehor’é pa asina mantené un bon reputashon.

 

Sektor privá ta kontribuí

Sektor privá tambe ta kontribuí na e solushon i ta organisá un Job fair, djasabra 19 di mart 2022, den kolaborashon ku Curaçao Restaurant Association (CRA).  Adishonalmente, CHATA huntu ku otro partner den hospitalidat i gobièrnu, ta kordiná i ehekutá varios programa di treinen, inkluso e programa praktiko di treinen ariba menshoná.

 

CHATA ta konvensí ku e ‘bolo’ laboral den hospitalidat ta grandi sufisiente pa tur hende disfrutá di un pida huntu. Speshalmente nos komunidat lokal ku ke hasi un kambio den nan karera o ta en buska di un trabou.

 

Mas informashon tokate e Job Fair di 19 di mart próksimo ta sigui pronto via e diferente kanalnan di media.

 


 

 

CHATA meldt: problematiek arbeidsmarkt is niet nieuw

Voorstel op tafel voor duurzame oplossing

 

 

Willemstad, 16 februari 2022 – CHATA de belangenorganisatie voor meer dan 250 leden uit de hospitality & toerisme sector, heeft recent kennisgenomen van de persconferentie van de overheid in verband met de actuele arbeidssituatie op het eiland, specifiek bij het werven van personeel bij het binnenkort te openen Sandals Royal Curaçao. CHATA wil echter benadrukken dat het tekort aan arbeidskrachten voor de hospitality sector al jaren een probleem is. Het is wellicht door de pandemie schrijnender geworden, maar het probleem is niet nieuw. Volgens CHATA kan dit alleen structureel worden opgelost door een meersporenbeleid en geen éénmalige korte termijn acties, die het probleem eerder verschuiven dan oplossen. Middels diverse initiatieven samen met verschillende stakeholders en de overheid, dient aan een duurzame oplossing te worden gewerkt.

 

CHATA erkent de zorgen om het gevecht aan personeel

Rekening houdend met het sterke herstel van de sector dat reeds in juni 2021 merkbaar was en met het vooruitzicht dat de huidige pandemie steeds meer wordt behandeld als een ‘endemie’, erkent CHATA de grote zorgen van diverse organisaties in de sector. Zij ervaren het ‘gevecht’ om personeel aan den lijve en de moed zakt hen in de schoenen, als er vanuit diverse hoeken in de markt aan hun mensen, die al moeilijk te vinden zijn, ‘getrokken’ wordt.

 

Driesporenbeleid

CHATA stelt daarom een ‘drie-sporen beleid’ voor, waar alle organisaties in de sector van kunnen profiteren. Op de eerste plaats dient er op zeer korte termijn het ‘werkend-leren‘ trainingsprogramma te worden opgestart. Ten tweede, alle organisaties die ondanks pogingen om lokaal te werven, hun vacatures niet kunnen vervullen, dienen tijdelijke vergunningen te krijgen om buitenlandse werknemers aan te trekken voor het trainen van lokale arbeidskrachten. Tot slot, dient structureel het onderwijsaanbod voor de hospitality sector te verbeteren en uit te breiden. Hiermee wordt de aansluiting tot de arbeidsmarkt verbeterd en is er binnen 3 á 4 jaar, structureel meer en gekwalificeerd, lokaal personeel beschikbaar om de bestaande bedrijven en nieuw te vestigen bedrijven te voorzien van personeel.

 

Ook volgens diverse macro-economen, is het tijdelijk openstellen van de arbeidsmarkt een vereiste om onze economie te stimuleren. Het is anders onmogelijk om de diverse hotels, die de komende jaren hun deuren openen, van personeel te voorzien. Een groei van 30% van de huidige hotelkamer inventaris alleen al voor 2022, is niet zomaar te voorzien van personeel. En de kwaliteit en standaarden moeten hoog zijn, om ervoor te zorgen dat wij als vakantiebestemming een goede naam behouden en waar mogelijk zelfs verbeteren.

 

 

Private sector draagt haar steentje bij

De private sector, op haar beurt draagt haar steentje bij door het organiseren van een ‘job fair’ welke op zaterdag 19 maart 2022 plaatsvindt in samenwerking met de Curaçao Restaurant Association (CRA).  Aanvullend, coördineert CHATA samen met andere hospitality partners en de overheid, de uitvoering van diverse trainingsprogramma’s, waaronder het bovengenoemde werkend-leren traject.

 

CHATA is ervan overtuigt dat de ’taart’ van banen in de sector groot genoeg is en dat we met z’n allen ervan kunnen genieten, vooral onze lokale mensen, die graag een carrière switch willen maken of zonder werk zitten.

 

Meer informatie over de Job Fair op 19 maart volgt binnenkort via diverse media.

 


According to CHATA: workforce concerns are not new

Proposes sustainable solution

 

 

Willemstad, February 16th, 2022 – CHATA, the association representing over 250 members in the hospitality and tourism sector, has taken note of the government’s recent press conference regarding the island’s current workforce situation, specifically the recruitment of employees for the soon to open Sandals Royal Curaçao. CHATA, however, emphasizes that the workforce shortage in the hospitality sector has been e problem for years. Due to the pandemic, the problem perhaps has increased, however, it is not a new phenomenon. According to CHATA, the only structural solution is a multi-track policy instead of a one-time short-term action which is more likely to create a shift instead of a solution. We must work towards a sustainable solution through initiatives with various stakeholders together and the government.

 

CHATA recognizes the concerns and competition for employees

Considering the strong recovery of the sector since June 2021, and looking forward, as the current pandemic is being treated more like an endemic, CHATA recognizes the concerns of the smaller businesses in the hospitality sector, as they experience this serious competition for employees more as ever. Employees being pulled from their businesses is highly discouraging for business owners, as recruitment is already a difficult task.

 

Multi-track policy

For this reason, CHATA proposes a multi-track policy where all organizations in the sector can benefit from. First and foremost, an urgent work-learn training program must be implemented as soon as possible. Secondly, all organizations who, despite of their attempts, were not able to fill their vacancies, must be granted a temporary permit for foreign employees to train the local workforce. Lastly, our education system must be structurally improved. The gap between offer and demand must be minimized, making a better connection to the workforce, and therefore delivering qualified local professionals within 3 to 4 years to employ at the existing and new properties.

 

According to various macro-economists, it is imperative to temporarily open the labor market to stimulate our economy. It is otherwise impossible to staff the various hotels, planned to open in the upcoming years. It is without a doubt challenging to recruit employees when we are looking at a growth of 30% of the current room inventory in just 2022. However, it is important that the quality and standard of our destination remain high and even improve to maintain a good reputation.

 

Private sector contributes

The private sector is also contributing to the solution by organizing a job fair on Saturday, 19 March 2022 in collaboration with the Curaçao Restaurant Association (CRA). Additionally, CHATA together with other hospitality partners and the government, is coordinating and executing various training programs, including the above-mentioned work-learn program.

 

CHATA is convinced that the workforce ‘cake’ in the hospitality sector is big enough and that everyone can have a piece and enjoy it together. Especially our local community looking to make a career switch or just looking to get to work.

 

More information about the Job Fair on March 19th will follow soon via the various media channels.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: