Pa pone su mes na haltura di e situashon Daisy Coffie di bishita na Bonaire Holding Maatschappij (BHM)

Pa pone su mes na haltura di e situashon

Daisy Coffie di bishita na Bonaire Holding Maatschappij (BHM)

 

Kralendijk, 19 di aprel 2022 – Na desèmber último konsehal Daisy Coffie a hasi un bishita di trabou na BHM pa pone su mes na altura di loke ta pasando den BHM i kiko for di punto di bista di BHM ta pasando den kompanianan di gobièrnu. Daisy Coffie: ‘Mi ophetivo pa bishitá BHM tabata pa pone mi mes na altura di un manera proaktivo di tur loke ta pasando ku BHM, kiko ta e plannan i kiko esaki ta nifiká pa e kompanianan di gobièrnu ku ta kai bou di BHM. Na BHM nos a haña un splikashon ekstenso di tur loke ta pasando ku e kompanianan di gobièrnu mirá for di e punto di bista di BHM. Tambe un splikashon di tur loke tin den tapara i un demonstrashon di e plannan ku ta kla pa keda ehekutá. E idea tras di un holdingmaatschappij ta un struktura ku den sektor privá tambe ta hasi uso di dje. Esta ora tin un kantidat di kompania pertenesiendo na mesun grupo, den e kaso aki na gobièrnu, ta pone akshonnan di e kompanianan bou di un kompania madre. Un holding­maat­schap­pij por sali na vanguardia di e kompanianan akí di un manera mas efikas i mas efisiente.’

 

Servisio sentralisá

Ampliando su splikashon konsehal Daisy Coffie ta trese lo siguiente dilanti: ‘Un holdingmaatschappij por tin diferente ophetivo, entre nan esun di akshonista i esun di un sentro di servisio. Den pasado kisas e idea di BMG pa manehá e kompanianan tabata un tiki di mas pero e mesun servisionan bou di BHM por ta mas faktibel. Komo holdingmaatschappij BHM por funshoná komo sentro di servisio dunando servisio sentrali­sá na su kompanianan yu. Ta trata di servisio manera entre otro “Financial Accounting”, “Financial Management”, “Human Resources Manage­ment” i “ICT Systems Management”. E kompanianan di gobièrnu ta muchu chikitu pa buska profeshonal pa atendé e tópikonan ariba menshoná sigur no full time pa kada kompania riba su mes. Pero huntu pa medio di BHM e kompanianan di gobièrnu por haña akseso na profe­sho­nal­ riba tur e terenonan akí ku por duna servisio na e kompa­nianan. BHM por tuma e profeshonalnan full time den servisio i pone nan disponibel part-time pa e kompanianan. Asina e kompanianan por sigurá un nivel haltu di funshonamentu profeshonal riba e terenonan menshoná. Aparte di esaki BHM por tin un ròl spesial den restruktura­shon di e kompanianan akí.’

 

Ratifikashon di parti di Konseho Insular

Tin un desishon pa likidá BMH riba mesa. Loke a sali na kla ta ku pa por likidá BHM e kuentanan anual di BHM mester ta al dia. Pa kuentanan anual di BHM ta al dia kuentanan anual di e kompanianan ku ta kai bou di BHM mester ta al dia, pasobra balor di esakinan mester reflehá riba e kuentanan anual di BHM. Tin un traspaso di akshon mester tuma lugá. E akshonnan aki mester representá un balor i e balor aki mester ta fihá pa medio di kuentanan anual. E proseso di likidashon di BHM no ta asina simpel. ‘No ta asina ku e desishon akí mester bin Konseho Insular komo ta trata propiedat di pueblo pa keda ratifiká?’, asina konsehal Daisy Coffie ta puntra su mes.

 

Konklushon

Pa un likidashon asina akí tambe mester di un plan di ehekushon, pasobra esaki ta un proseso legal basta ekstenso. Ta un pregunta atrobe ku e plan aki no mester keda ratifiká pa Konseho Insular. Daisy Coffie: ‘Segun mi humilde opinion likidashon di BHM no ta un proseso asina simpel manera polítikonan ke laga aparentá. Konkluyendo mi ta kere ku e diskushon mester ta pa fortifiká BHM di tal manera ku esaki na su turno por fortifiká e kompanianan ku ta kai bou di dje. Esaki lo kita tambe e sentimentu serka e kompanianan yu ku nan ta paga BHM sin ta risibí muchu servisio bèk pa esaki.
Pa logra esaki, mester pone polítika, i sigur polítika partidista na un distansia leu for di BHM. Esaki por logra dor di enberdat nombra e miembronan di hunta di komisario a base di nan profeshonalidat i traha a base di good corporate governance, distinguiendo den un forma skèrpi e responsabilidatnan ku kada entidat tin den e Holding. Reunion di Akshonista ta esun ku ta stipulá maneho di e kompania, hunta di komisario ta esun ku ta kontrolá i supervisá ehekushon korekto di e maneho basá riba prinsipionan di bon gobernashon di kompania i e gerensia tin e maneho diario di e kompania.’

 

 


Om zich op de hoogte te stellen van de situatie

Daisy Coffie op bezoek bij Bonaire Holding Maatschappij (BHM)

 

Kralendijk,  19 april 2022 – Afgelopen december heeft raadslid Daisy Coffie een bezoek gebracht aan BHM om zich op de hoogte te stellen van wat zich afspeelt bij deze maatschappij en wat zich vanuit het oogpunt van BHM afspeelt in de overheidsdeelnemingen. Daisy Coffie: ‘Mijn doel om BHM te bezoeken was om mijzelf proactief op de hoogte te stellen van wat er allemaal gebeurt bij BHM, wat de plannen zijn en wat dit betekent voor de overheids-nv’s die onder BHM vallen. Bij BHM hebben wij een uitgebreide uiteenzetting gekregen over alles wat zich voordoet m.b.t. de overheids-nv’s gezien vanuit de optiek van BHM. Wij kregen ook uitleg over wat er in het verschiet ligt en een presentatie van de plannen die klaar liggen om uitgevoerd te worden. Het idee achter een holdingmaatschappij is een structuur waar ook in de private sector gebruik van wordt gemaakt. Wanneer een aantal bedrijven tot dezelfde groep behoren, in dit geval de overheid, worden de aandelen van deze bedrijven onder een moedermaatschappij geplaatst. Een holdingmaatschappij kan de belangen van deze bedrijven op een effectievere en efficiëntere manier behartigen.’

 

Gecentraliseerde diensten

Verder ingaand op haar toelichting brengt raadslid Daisy Coffie het volgende naar voren: ‘Een holdingmaatschappij kan verschillende taken hebben, onder andere die van aandeelhouder en die van dienstencentrum. In het verleden was het idee om de nv’s onder beheer van BMG te brengen misschien te hoog gegrepen, maar dezelfde diensten onder BHM kan beter haalbaar zijn. Als holdingmaatschappij kan BHM als dienstencentrum functioneren en daarbij gecentraliseerde diensten verlenen aan haar dochterondernemingen. Het gaat om diensten zoals onder andere “Financial Accounting”, “Financial Management”, “Human Resources Management” en “ICT Systems Management”. De overheids-nv’s zijn te klein om professionals voor elk bedrijf apart te werven om de bovengenoemde items aan te pakken en zeker niet voltijds. Maar samen kunnen de overheids-nv’s middels BHM toegang krijgen tot professionals op al deze terreinen die hun diensten kunnen leveren aan de nv’s. BHM kan de professionals voltijds in dienst nemen en deze in deeltijd beschikbaar stellen aan de nv’s. Zo zijn de nv’s verzekerd van een hoogwaardig professioneel functioneren op de genoemde gebieden. Daarnaast kan BHM een speciale rol spelen in de herstructurering van deze nv’s.’

 

Ratificatie door Eilandsraad

Er ligt een besluit op tafel om BHM op te heffen. Duidelijk is geworden dat om BHM op te heffen de jaarrekeningen van BHM up-to-date moeten zijn. De jaarrekeningen van BHM kunnen pas up-to-date zijn, als de jaarrekeningen van de nv’s die onder BHM ressorteren ook up-to-date zijn, omdat de waarde daarvan weerspiegeld moet worden in de jaarrekeningen van BHM. Er moet een overdracht van aandelen plaatsvinden. Deze aandelen moeten een waarde vertegenwoordigen en deze waarde moet vastgesteld zijn door middel van de jaarrekeningen. Het opheffingsproces van BHM is niet zo eenvoudig. ‘Is het niet zo dat dit besluit naar de Eilandsraad moet komen om geratificeerd te worden, omdat het volkseigendom betreft?’, zo vraagt raadslid Daisy Coffie zich af.

 

Conclusie

Voor een dergelijke opheffing moet er ook een uitvoeringsplan zijn, omdat dit een vrij uitgebreid wettelijk proces is. Dan is het wederom de vraag of zo’n plan niet door de Eilandsraad geratificeerd moet worden. Daisy Coffie: ‘Naar mijn bescheiden mening is de opheffing van BHM niet zo’n eenvoudig proces, zoals bepaalde politici willen laten doorschemeren. Concluderend geloof ik dat de discussie moet gaan over het op zodanige manier versterken van BHM, dat deze op haar beurt de onder haar ressorterende nv’s kan versterken. Dit zal ook het sentiment wegnemen bij de dochterondernemingen dat zij BHM betalen zonder daar veel dienstverlening voor terug te ontvangen. Om dit te bereiken moet de politiek, en zeker partijpolitiek, op een verre afstand van BHM gezet worden. Dit kan bereikt worden door daadwerkelijk de leden van de Raad van Commissarissen op basis van hun professionaliteit te benoemen en te werken vanuit good corporate governance, waarbij op een scherp omlijnde wijze de verantwoordelijkheden van elke entiteit in de Holding onderscheiden wordt. De aandeelhoudersvergadering stelt het beleid van het bedrijf vast, de Raad van Commissarissen controleert en houdt toezicht op een correcte uitvoering van het beleid gebaseerd op de beginselen van goed bedrijfsbestuur en het management is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering binnen het bedrijf.’


 

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: