Verantwoordingsdag 2022

12 mei 2022

De derde woensdag van mei, dit jaar 18 mei, is traditioneel Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer. Deze dag vormt het startsein van het proces waarin de Kamer controleert of het kabinet in de praktijk haar plannen voor 2021 heeft waargemaakt.

Volg live

Rijksjaarverslag

Kamervoorzitter Vera Bergkamp krijgt van minister van Financiën Sigrid Kaag om 10.15 uur in de plenaire zaal het Rijksjaarverslag 2021 aangeboden. Het Rijksjaarverslag bestaat uit alle jaarverslagen van de ministeries. De Kamervoorzitter ontvangt ook een toelichting van het ministerie van Financiën (Financieel Jaarverslag van het Rijk) en de toelichting van het kabinet (Verantwoordingsbrief).

Algemene Rekenkamer

De president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, biedt ook een rapport aan de Tweede Kamer aan. Daarin beoordeelt de Rekenkamer het regeringsbeleid over 2021: zijn de gewenste beleidsdoelen bereikt en heeft het kabinet zich aan de wettelijke regels gehouden? Ook maakt de Rekenkamer opmerkingen bij de jaarverslagen van de ministeries.

Verantwoordingsontbijt

Voorafgaand aan de aanbieding van de verantwoordingsstukken vindt om 9.00 uur het jaarlijkse Verantwoordingsontbijt plaats. Het onderwerp van de bijeenkomst is vertrouwen. De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Corien Prins, geeft een presentatie. Ze gaat onder meer in op de invloed van digitalisering bij de verantwoording van beleid.

Technische briefing Monitor Brede Welvaart

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft van 11.30 tot 12.30 uur Kamerleden een technische briefing over de zogeheten Monitor Brede Welvaart. Deskundigen van het CBS lichten dit jaarlijkse onderzoek toe en beantwoorden vragen van Kamerleden hierover.

V-100 en evenement Beweren en Bewijzen

Op de maandag na Verantwoordingsdag, 23 mei, vindt de zogenaamde V-100 plaats. De V staat voor verantwoording en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te bekijken. Deze editie zijn jonge wetenschappers uitgenodigd om hun denkkracht in te zetten. De V-100 maakt dit jaar deel uit van het tweedaagse evenement Beweren en Bewijzen – Ontmoeting tussen wetenschap en politiek op 23 en 24 mei. Tijdens deze bijeenkomst staan de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en de wisselwerking tussen wetenschap en politiek centraal.

Verantwoordingsdebat

De Tweede Kamer voert op donderdag 9 juni het Verantwoordingsdebat met de minister-president, de minister van Financiën en de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Op de agenda staat het overkoepelende jaarverslag en het rapport van de Rekenkamer. In de periode vanaf Verantwoordingsdag tot aan het zomerreces zullen de vaste Kamercommissies over de afzonderlijke jaarverslagen debatteren met de betreffende bewindspersonen.

Controlefunctie

Verantwoordingsdag is de tegenhanger van Prinsjesdag. Ieder jaar op de derde woensdag in mei biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. In plaats van te debatteren over plannen, bekijkt de Kamer op Verantwoordingsdag hoe ze zijn uitgevoerd. Het is dus een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: