Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao – Curaçaohuis Officier van Justitie in opleiding (OIO)

Heb jij een bijzondere band met de Carib? Sta je stevig in je schoenen en midden in de maatschappij? Heb jij als jurist altijd een bijdrage willen leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving? Wil jij zorgen voor een adequate behandeling en betekenisvolle afdoening van strafzaken? Dan ben jij de officier van justitie in opleiding die wij zoeken!
Het Openbaar Ministerie in het Caribisch deel van het Koninkrijk
Het Openbaar Ministerie in het Caribisch gebied (OM Carib) bestaat uit het Parket van de Procureur Generaal (PPG) en de parketten van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aruba heeft haar eigen Openbaar Ministerie (OM). Het OM Carib is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken op deze eilanden. Aan het hoofd van het OM Carib staat de Procureur-generaal (PG). Zie ook: Rijkswet openbare ministeries.
De functie
De officier in opleiding volgt de meest veelzijdige, grondige en uitdagende opleiding binnen het OM. De geselecteerde kandidaat wordt voor de duur van de opleiding geplaatst op een van de parketten in Curaçao, Sint Maarten of Bonaire , Sint Eustatius en Saba. De opleiding leidt binnen minimaal twee jaar tot maximaal drie jaar op tot ‘substituut officier van justitie’ en beslaat een aantal opleidingsperioden.
Bij aanvang van de opleiding krijg je eerst een introductie op het parket en volgt er een kort opleidingstraject bij een Nederlands parket en zal het zittingsvaardigheidsbewijs behaald moeten worden. Daarna wordt bij het toegewezen parket in de Caribische regio een basisopleiding gevolgd. Afhankelijk van de door de kandidaat reeds opgedane werkervaring bestaat de opleiding vervolgens uit meerdere stages bij onder andere het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de politie. Tot slot volgt de officier in opleiding een deel van de opleiding bij een ander parket in de Caribische regio, een verdiepingstraject. Tijdens de opleiding volg je verschillende cursussen.
Na het afronden van iedere opleidingsperiode vindt een beoordeling plaats aan de hand van tevoren vastgestelde criteria. Indien alle onderdelen met succes zijn afgerond, volgt benoeming tot ‘substituut officier van justitie’ voor de duur van minimaal één jaar en plaatsing op parket Sint Maarten.
Wij zoeken
Wij zoeken een goede, integere jurist die er elke dag opnieuw naar streeft om samen met collega’s een substantiële bijdrage te leveren aan veiligheid in de regio. Een leergierige, nieuwsgierige persoonlijkheid, die zelfstandig een oordeel kan vormen, maar bereid blijft het standpunt van anderen daarin mee te wegen. De officier in opleiding is reflectief en kan op een professionele manier feedback geven en ontvangen. De officier in opleiding beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan deze afstemmen op diverse gesprekspartners. Ook is de officier in opleiding in staat om een stap achteruit te doen om het effect van ons werk op de samenleving te beschouwen.
Gevraagde competenties op een rij
Integriteit | omgevingsbewustzijn | aanpassingsvermogen & flexibiliteit | teamplayer | oordeelsvorming | probleem analyserend vermogen | besluitvaardigheid en durf | overtuigingskracht | leiderschap
Overige vereisten
• Bezit van de meestertitel of masters in het strafrecht, behaald binnen het Koninkrijk;
• Een verklaring van civiel effect;
• Bezit van de Nederlandse nationaliteit i.c.m. een bijzondere band met de Caribische samenleving (kandidaten uit het Caribisch gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied genieten de voorkeur);
• Aantoonbare affiniteit met het strafrecht;
• Ten minste vijf jaar tot acht jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, zowel binnen als buiten de Rechtspraak;
• Vloeiend in het Nederlands, in woord en geschrift. Goede kennis van het Papiaments en Engels strekt tot aanbeveling.
De procedure
Ben je enthousiast om onze nieuwe collega te worden? Solliciteren kan tot en met 29 mei 2022 via de “solliciteren” button. Je kunt jouw motivatiebrief en CV richten aan mevr. Hijlkema-Denz, Opleidingscoördinator.
Naast een aantal selectiegesprekken maken een assessment, een referentie-en antecedentenonderzoek en medische keuring deel uit van de procedure. Voor interne doorstromers vanuit het OM (senior parketsecretarissen) kunnen onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden gelden.
Gedurende de opleiding is de arbeidsduur 40 uur per week en is het salaris afhankelijk van relevante kennis en ervaring, conform de Bezoldigingsregeling ambtenaren, maximaal schaal 12.
Indien een onderdeel niet met succes wordt afgerond, kan éénmaal een verlenging worden aangeboden. Bij het niet succesvol afronden van de verlenging, wordt de opleiding, alsmede de arbeidsovereenkomst beëindigd. Na het succesvol doorlopen van de opleiding volgt benoeming voor minimaal één jaar tot ‘substituut officier van justitie’, vallende onder de Rijkswet Openbare Ministeries en Rijksbesluit Rechtspositie leden OM.
Meer informatie?
Bezoek onze website voor meer informatie over de selectieprocedure en het opleidingsprogramma. Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw N. Hijlkema-Denz via telefoonnummer (+599) 94 34 21 50. Voor functie-inhoudelijke informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw A. Tiggelaar, officier van justitie, via telefoonnummer (+599) 94 34 21 00.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: