Voorwaardelijke gevangenisstraf en werkstraf in hoger beroep voor dierenarts

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 54-jarige dierenarts
P. de G. veroordeeld tot gevangenisstraf en een werkstraf, omdat hij in 2020 door met een
luchtdrukgeweer een kogeltje te verschieten zijn buurman heeft verwond.
Aan de Mariniersweg was in de maand mei van 2020 een slachtoffer te betreuren, te weten
verdachtes buurman, de toen 76-jarige R.P. van M.. Op hem werd door De G. met een
luchtdrukgeweer een kogeltje verschoten. Daarbij is de buurman aan zijn hals gewond geraakt
en is hij door dit agressieve en gewelddadige gedrag zeer geschrokken.
De G. is naast dit feit ook nog veroordeeld voor het bezit van dat luchtdrukgeweer, omdat hij
niet over een vergunning beschikt. Vooral het schieten met dat luchtdrukgeweer wordt de
verdachte zeer kwalijk genomen, ook omdat met dit luchtdrukgeweer dodelijk letsel
veroorzaakt had kunnen worden.
Het Hof komt echter tot een andere straf dan de eerste rechter. Het Hof overweegt allereerst dat
oplegging van de in hoger beroep opnieuw geëiste onvoorwaardelijke gevangenisstraf in
beginsel gerechtvaardigd is, gelet op de aard en de ernst van de bewezenverklaarde feiten.
Niettemin heeft het Hof aanleiding gezien om te volstaan met het opleggen van een forse
voorwaardelijke gevangenisstraf en daarnaast een werkstraf van 240 uur.
Het Hof is daartoe overgegaan op grond van de achtergrond van de zaak, de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte en de verwachte gevolgen van een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf. Hij runt als dierenarts een drukke praktijk en het ondergaan van een
gevangenisstraf betekent naar verwachting het einde daarvan. Ook heeft het Hof oog voor het
eigen aandeel van de buurman in de escalatie van een slepend burenconflict. De verdachte is in
woede ontstoken toen de buurman een houten opbouw op de muur die hun tuinen scheidt
vernielde en de stukken hout in verdachtes tuin gooide, ook naar zijn zoon die ook in de tuin
stond. Voorts is meegewogen dat bij de verdachte inzicht bestaat in het laakbare van zijn gedrag
door direct na deze gebeurtenis zichzelf van de behandeling van een psycholoog te verzekeren.
De reclassering heeft een rapport uitgebracht en schat het gevaar op herhaling van dergelijke
feiten als laag in. Aan De G. heeft het Hof 12 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf
opgelegd en daarnaast een werkstraf van 240 uren. Ook is De G. veroordeeld tot het vergoeden
van schade aan zijn buurman.
De verdachte en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om cassatieberoep bij de Hoge
Raad in Nederland in te stellen.

 

H161-2020 500.00097-2020 Poging doodslag door te schieten met luchtdrukgeweer. Verweren tegen strafbaarheid feit en strafbaarheid persoon. Straftoemeting

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: