Kamer bespreekt Raming 2023

KLIK AKI PA WAK E FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054
KLIK AKI PA WAK E FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054

16 juni 2022

De Tweede Kamer behandelt op maandag 21 juni van 11.00 tot 16.00 uur haar eigen begroting voor het komend jaar, de Raming. U kunt dit debat live volgen via deze website en de app Debat Direct.

Wat is de Raming?

Tijdens het jaarlijkse wetgevingsoverleg over de Raming bespreekt de Kamer haar eigen begroting. In de Raming staan de beleidsprioriteiten en financiële plannen van het Presidium, het bestuur van de Kamer.

Aandachtspunten

De Raming voor 2023 kwam dit jaar op 23 maart uit. In de geleidende brief schetst Kamervoorzitter Bergkamp de belangrijkste aandachtspunten. Zij noemt onder andere de werkwijze en de versterking van de functies van de Tweede Kamer en de uitbreiding van de Kamerorganisatie. “Het biedt naast de bespreking van de begroting ook de gelegenheid om de werkwijze van de Tweede Kamer en de stand van zaken van de Kamerorganisatie te bespreken”,  aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Kamervoorzitter voert het woord

Kamervoorzitter Vera Bergkamp voert namens het Presidium het woord in dit overleg. Zij debatteert met de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken. Zij zit dan op de plek waar gewoonlijk de bewindslieden zitten.

Rijksbegroting

Over eventuele moties wordt later gestemd. Nadat de Raming is vastgesteld, voegt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze toe aan de Rijksbegroting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: