Prestaties hospitality en toeristensector mei 2022 Prestatie grote hotels wederom hoger dan 2019

 

 

Willemstad, 23 juni 2022 – De belangenverenigingen CHATA en CASHA publiceren op maandelijkse basis gezamenlijk de prestaties van hotels, kleinschalige toeristische organisaties, autoverhuurbedrijven en duikscholen. Hiermee geven beide organisaties een gecombineerd overzicht van de prestaties en het herstel van de toerisme en hospitality sector op Curaçao.

 

CASHA presenteert de bezettingscijfers van mei 2022

Bij de CASHA leden was de gemiddelde bezetting voor de maand mei 67.3%, dit is minder dan vorige maand toen er gemiddeld 75.1% gescoord werd. In vergelijking met de maand mei 2021 is dit logischerwijs een grote stijging toen er slechts 16.5% bezetting was vanwege de Covid golf van dat moment. Twee accommodaties scoorden in de maand mei boven de 90%, 6 accommodaties haalden een bezettingscijfer tussen de 75% en 90%, allen verspreid over het hele eiland. De overige accommodaties haalde een score tussen de 16% en 71.1 %. Volgens de accommodatie houders krijgen kleinschalige accommodaties het steeds moeilijker vanwege de concurrentie van de all-inclusive aanbieders en goedkope pakketreizen in verhouding tot de losse ticketprijzen. Ook bij de andere sectoren ging het iets minder goed dan de voorbije maanden. Zo haalden de duikscholen een gemiddelde bezetting van 59.9% en de autoverhuur haalde 75%.

 

CHATA presenteert de bezettingscijfers van mei 2022

Voor de CHATA leden was wederom een positieve maand als het gaat om hotelbezetting. In mei 2022 hadden de grotere hotels van Curaçao een gemiddelde bezetting van 66.4%.  Vergeleken met het jaar daarvoor (25.4%) is dit een ruime stijging van 160.8%. En als we de hotelbezetting van april 2019 (64.9%) bekijken, is dit zelfs 2.3% meer. De average daily rate (gemiddelde dagtarief) bedroeg in mei 2022 $189,31. Vergeleken met dezelfde maand van 2021 is dit een toename van 55.3% en vergeleken met 2019 is dit een toename van 20.5%. Voor wat betreft de revenue per available room (omzet per beschikbare kamer) is er ook sprake van een flinke stijging. Van $31,03 in 2021, naar $125,63 in 2022. Dit is een toename van 304.9%. Vergeleken met 2019 (vóór COVID) is dit een lichte toename van 5.1%.

 

Het herstel van de maand mei t.o.v. 2019 bedroeg 101.5%. Totaal voor 2022 tot op heden betekent dit dat Curaçao een herstel heeft doorgemaakt van 94% vergeleken met dezelfde periode in 2019, terwijl het herstel van dezelfde periode in 2021 vergeleken met 2019 uitkwam op maar 51%.

In onderstaande tabel zijn de cijfers van STR te zien:

Mei 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019
Occ. 66.4% 25.4% +160.8% 64.90% +2.3%
ADR $189,31 $121,92 +55.3% $157,07 +20.5%
RevPAR $125,63 $31,03 +304.9% $119,59 +5.1%

 

*Totaal hebben 11 hotels aan STR gerapporteerd voor de maand mei. Dit betekent een vertegenwoordiging van 2122 kamers oftewel 65.8% van het totaal aantal kamers.

 

Herstel gaat krachtig vooruit

Het is overal te merken dat de sector hersteld van de Covid-periode en we teruggaan naar ‘normaal’ toerisme met seizoenen, zoals we deze voor de pandemie kenden. Wereldwijd geldt echter dat de invloeden van de oorlog in Oekraïne, overal en in alle sectoren voelbaar zijn. Ook kan men binnen Europa bijvoorbeeld voor minder geld dezelfde vakantie van langere duur krijgen. De zon, zee, strandvakantie is op meerdere plekken in Europa in de zomerperiode ook weer op grote schaal mogelijk. Daarbij komt dat ons eiland voor Europese toeristen steeds duurder wordt, vanwege de waardedaling van de Euro. Ondanks dat alle Corona maatregelen geschrapt zijn wordt er nog steeds geannuleerd, meestal Covid gerelateerd. En tenslotte is de situatie op Schiphol zorgwekkend, alhoewel deze taferelen op diverse luchthavens ter wereld vergelijkbaar zijn. Helaas geeft het reizigers vanuit Nederland, een reden om hun vakantie af te blazen. Wat concreet het effect zal zijn voor Curacao is nog af te wachten. Ondanks al deze invloeden zijn de vooruitzichten op korte en langere termijn goed en blijven de leden van CHATA en CASHA over het algemeen positief over de toekomst van de sector.


 

Hospitality & Tourism performance May 2022

May performance large hotels continue to outperform pre-covid numbers

 

 

Willemstad, 23 June 2022 – On a monthly basis the associations CHATA & CASHA publish the figures regarding hotels, alternative accommodations, car rentals and diving schools. By doing this together, both associations aim to create a balanced overview of Curaçao’s tourism & hospitality sector’s performance and recovery.

 

CASHA presents occupancy figures for May 2022

In the month of May, CASHA members reported an average occupancy of 67.3%, which is less than the month before, when they reported an average occupancy of 75.1%. Compared to the month of May 2021 (16.5%), this is a significant increase, as the COVID-wave was still a reality at the time. Two accommodations reported an occupancy of higher than 90%, six accommodations reported occupancies between 75% and 90%, all of which spread over the entire island. The remaining accommodations reported occupancies between 16% and 71.1%. According to accommodation owners, the competition with all-inclusive hotels and inexpensive travel packages compared to individual ticket prices is becoming more challenging. Furthermore, the other sectors also reported decreasing occupancy numbers compared to prior months, as dive schools reported an average occupancy of 59.9% and car rentals 75%.

 

CHATA presents occupancy figures for May 2022

The month of May was once again a positive month for CHATA members in terms of hotel occupancy. In May 2022 the Curaçao large hotels had an average occupancy of 66.4%. Compared to the year before (25.4%) this is a substantial increase of 160.8%. Even taking pre-COVID occupancy data into consideration (May 2019: 64.9%), this is an increase of 2.3%. The average daily rate increased with 55.3% compared to 2021, to $189,31. Compared to the month of May 2019, this is also an increase of 20.5%. As for the revenue per available room, numbers also indicate a significant increase of 304.9% compared to 2021. From $31,03 in 2021 to $125,63 in 2022. Compared to pre-COVID data, the revenue per available room slightly increased with 5.1%.

 

The recovery for the month of May compared to 2019 was 101.5%. The total year to date recovery for Curaçao for 2022 compared to 2019 is 94%, while the recovery of the same period for 2021 vs. 2019 was 51%.

The table below, showcases the STR data:

 

May 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019
Occ. 66.4% 25.4% +160.8% 64.90% +2.3%
ADR $189,31 $121,92 +55.3% $157,07 +20.5%
RevPAR $125,63 $31,03 +304.9% $119,59 +5.1%

 

*STR Data is based on a sample of 11 reporting properties and represents 2122 rooms, which is 65.8% of the total rooms in Curaçao. 

 

Fast progressive recovery

It is evident that the sector is recovering from the COVID pandemic, as we are returning to ‘normal’ tourism with different seasons like we knew before. But the effects of the war in Ukraine are felt worldwide and in all sectors. Furthermore, people can travel in Europe again and book inexpensive and long vacations. Therefore, the sun, sea, and sand-vacations are possible and more accessible once again during the summertime. Additionally, our island is becoming more expensive for the European tourist, due to the Euro currency depreciation. Despite all the revoked measures, travelers are still canceling mostly due to COVID. Lastly, the situation at Schiphol is concerning, although this is a reality at various airports around the world. The specific effects for Curaçao remain unknown, as, unfortunately, the situation allows the Netherlands’ traveler reason for cancelation. Despite the above-mentioned factors, CHATA and CASHA members remain positive about the future perspectives of our hospitality and tourism sector.

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: