Cft: “Usa e rekuperashon ekonómiko di Sint Maarten pa pone e presupuesto na òrdu”

Philipsburg – Apesar di un kresementu ekonómiko real di 7,5 porshento, por spera den e presupuesto di Sint Maarten un défisit presupuestario konsiderabel pa aña 2022. Kolegio di supervishon finansiero di Kòrsou i Sint Maarten (Cft) ta urgi Sint Maarten pa limitá su gastunan i oumentá su entradanan fiskal pa medio di tumamentu di medida di subida di kumplimento ku deber di paga impuesto (compliance), i kobransa di erfpacht i di e pago di lisensia di casino i loteria. Ta di importansia pa un kantidat di invershon dirigí tuma lugá tambe.

 

Ekonomia di Sint Maarten a krese ku 8 porshento na 2021. Fondo Monetario Internashonal (IMF) ta ferwagt un kresemento di 7,5 porshento pa aña 2022. Pa gran parti esaki ta resultado di e rekuperashon di turismo (di krusero). Sint Maarten lo mester utilisá e rekuperashon ekonómiko aki pa pone su finansa públiko na òrdu, kumpli ku su obligashonnan di pago i realisá e invershonnan nesesario.

 

Presupuesto 2022 i 2023

E presupuesto aprobá pa 2022 a mustra un défisit di ANG 124 mion riba e servisio ordinario. Cft a konsehá Sint Maarten pa redusí e défisit door di limitá e gastunan i oumentá e entradanan di impuesto. Komo resultado un défisit di muchu ménos ku ANG 100 mion na 2022 ta realisabel. Na 2023 un balansa den servisio ordinario lo mester ta posibel, siguí pa surplus for di 2024. Relevante den e kuadro aki ta ku na 2025 Sint Maarten mester paga un fiansa di ANG 73,5 mion bèk. E invershonnan dirigí por kontribuí na un kreemento ekonómiko sostenibel. Sint Maarten mester hasi usi di e oportunidatnan ku e Pakete di Pais (Landspakket) ta ofresé pa logra esaki i responsabilisá sufisientemente e invershonnan planifiká. Den e kaso ei mester indiká kua ta e efektonan di e invershonnan riba e presupuesto di mas aña.

 

Oumento di entrada fiskal

Mirá for di un punto di bista internashonal, e entradanan di impuesto di Sint Maarten, ku ta suma aproksimadamente 17 porshento di e Produkto Interno Bruto (PIB), ta abou. Sint Maarten mester hiba su entradanan fiskal na un nivel mas haltu, di moda ku esakinan ta kubri e gastunan anual i genera surplus. Cft ta konsehá Sint Maarten pa implementá diligentemente e rekomendashonnan relashoná ku introdukshon di un impuesto riba casino i subida di e impuesto di hospedahe riba hürmentu di alohamiento na turista. Tambe ta notabel ku Sint Maarten no ta kobra impuesto riba bien inmóbil. Modernisashon di e sistema fiskal i di Servisio di Impuesto ta nesesario pa mehorá kumplimentu. 

 

Kòntròl di e areglo di supsidio di salario

E órgano ehekutivo di Seguro Sosial di Malesa (SZV) a finalisá riba 30 di aprel 2022 su kòntròl di ehekushon di e areglo di supsidio di salario di 2020 i 2021. Te na e momentonan aki SZV a paga ANG 95 mion na supsidio di salario. Di e kòntròl ku a keda hasí, por dedusí ku probablemente a paga en total ANG 0,7 mion na supsidio di salario di forma indebido. Cft a pidi Ministro di Finansa pa amplia e kòntròl riba vários parti.

 

Kuido i seguridat sosial

Salú finansiero di e Fondo di Malesa/Fondo di Aksidente (ZV/OV) i di e Fondo di Malesa di Penshonado Públiko (FZOG) na Sint Maarten ta preokupante. E surplusnan di otro fondo, partikularmente esun di Seguro General di Behes (AOV-fonds) ta apsorbá e défisitnan di e fondonan ei. Na 2022 Sint Maarten a dal e promé pasonan relashoná ku implementashon di ekonomisashon. Ta implementando legislashon tokante introdukshon di remedi genériko. Ku esaki por ekonomisá aproksimadamente ANG 6 mion pa aña. Además ta di importansia pa apliká ousteridat pa loke ta trata remedi ku por kumpra sin resèpt. Tambe na kuminsamentu di 2022 Parlamento di Sint Maarten a aprobá legislashon relashoná ku oumento di e límite salarial di ZV/OV na ANG 120.000. Durante e kòmbersashonnan Cft a enfatisá importansia di implementashon rápido di e legislashon ei.

 

Maneho finansiero

Maneho finansiero di Sint Maarten ta kedando atras seriamente. E kalidat di e kuentanan anual ta reflehá esaki. Den e Pakete di Pais i den e agènda di ehekushon di esaki a akordá medida pa mehorashon di e maneho finansiero. Cft ta konsiderá prudente ku Sint Maarten a kuminsá ku ehekushon di trayektonan di mehorashon.

 

E miembronan di Cft a hiba kòmbersashon riba 27 i 28 di yüni 2022 ku Gobernador, Konseho di Minister, Minister di Finansa i e Komishon Finansiero di Parlamento di Sint Maarten. Cft a kòmbersá tambe ku Sint Maarten Medical Center (SMMC) i Sint Maarten Harbour Holding Company N.V. (SMHHC). Dia 27 di yüni 2022 Cft di Bonaire, Sint Eustatius i Saba a kòmbersá virtualmente ku Kolegio Ehekutivo di Saba.

 

Dia 28 di yüni 2022 e presidente di Cft a tene un charla na Sint Maarten titulá: “Sint Maarten’s Road to Sustainable Public Finances”. Tanto e teksto di e orador, komo e presentashon ta disponibel via http://www.cft.cw. 


 

Cft: “Benut economisch herstel Sint Maarten voor het op orde brengen van de begroting”

 

Philipsburg – Voor het jaar 2022 wordt in de begroting van Sint Maarten ondanks een reële economische groei van 7,5 procent een aanzienlijk begrotingstekort verwacht. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) dringt er bij Sint Maarten op aan om op korte termijn de lasten te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance verhogende maatregelen, en het innen van de erfpachten en de vergunningenfee voor casino’s en loterijen. Het is van belang dat ook een aantal gerichte investeringen plaatsvindt.

 

De economie van Sint Maarten groeide in 2021 met 8 procent. Voor het jaar 2022 wordt door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een groei van 7,5 procent verwacht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het herstel van het (cruise)toerisme. Sint Maarten zou dit economisch herstel moeten benutten om de overheidsfinanciën op orde te brengen, aflossingsverplichtingen na te komen en noodzakelijke investeringen te doen.

 

Begroting 2022 en 2023

De vastgestelde begroting 2022 toonde een tekort op de gewone dienst van ANG 124 miljoen. Het Cft adviseerde Sint Maarten het tekort terug te dringen door de lasten te beperken en de baten uit belastingen te verhogen. Hierdoor is in 2022 een tekort van ruim onder de ANG 100 miljoen denkbaar. In 2023 zou een evenwicht op de gewone dienst mogelijk moeten zijn, gevolgd door overschotten in vanaf 2024. Relevant is daarbij dat Sint Maarten in 2025 een lening van ANG 73,5 miljoen moet aflossen. Gerichte investeringen kunnen een bijdrage leveren aan een duurzame economische groei. Sint Maarten dient de kansen die het Landspakket hiertoe biedt te benutten en de voorgenomen investeringen voldoende te onderbouwen. Daarbij dient te worden aangegeven wat de effecten van de investeringen zijn op de meerjarenbegroting.

 

Verhoging belastingbaten

De belastingbaten van Sint Maarten zijn met circa 17 procent van het bruto binnenlands product internationaal gezien laag. Sint Maarten moet de belastingbaten naar een hoger niveau brengen, zodat deze de jaarlijkse lasten dekken en overschotten worden gegenereerd. Het Cft adviseert Sint Maarten om de aanbevelingen ten aanzien van de invoering van een casinobelasting en uitbreiding van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen voortvarend door te voeren. Ook is opvallend dat Sint Maarten geen belasting heft op onroerend goed. Modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst is noodzakelijk om de compliance te verbeteren. 

 

Controle loonsubsidieregeling

Op 30 april 2022 rondde het uitvoeringsorgaan Sociale Ziektekostenverzekering (SZV) de controle op de uitvoering van de loonsubsidieregeling in 2020 en 2021 af. Tot dusver keerde de SZV ANG 95 miljoen aan loonsubsidie uit. Uit de controle volgt dat in totaal ANG 0,7 miljoen aan loonsubsidie naar alle waarschijnlijkheid onterecht is uitgekeerd. Het Cft heeft de minister van Financiën verzocht de controle op enkele onderdelen uit te breiden. 

 

Zorg en sociale zekerheid

De financiële gezondheid van het Ziektefonds/Ongevallenfonds (ZV/OV) en het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) op Sint Maarten zijn zorgelijk. De tekorten bij deze fondsen worden opgevangen door overschotten bij andere fondsen, met name de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV-fonds). Sint Maarten heeft in 2022 de eerste stappen gezet ten aanzien van het doorvoeren van besparingen. De wetgeving inzake de invoering van generieke medicijnen wordt geïmplementeerd. Jaarlijks kan hiermee circa ANG 6 miljoen worden bespaard. Van belang is ook dat een versobering van zelfzorgmiddelen plaatsvindt. Ook keurde het parlement van Sint Maarten begin 2022 wetgeving goed met betrekking tot de verhoging van de ZV/OV-loongrens naar ANG 120.000. Tijdens de gesprekken benadrukte het Cft het belang van spoedige implementatie van deze wetgeving.

 

Financieel beheer

Het financieel beheer van Sint Maarten schiet ernstig tekort. Dit is terug te zien in de kwaliteit van de jaarrekeningen. In het Landspakket en de onderliggende uitvoeringsagenda zijn maatregelen overeengekomen ter verbetering van het financieel beheer. Het Cft acht het verstandig dat Sint Maarten is gestart met de uitvoering van verbetertrajecten.

 

De leden van het Cft hebben op 27 en 28 juni 2022 gesproken met de Gouverneur, de Raad van ministers, de minister van Financiën en de Commissie Financiën van de Staten van Sint Maarten. Het Cft sprak ook met het Sint Maarten Medical Center (SMMC) en de Sint Maarten Harbour Holding Company N.V. (SMHHC). Op 27 juni 2022 sprak het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba virtueel met het Bestuurscollege van Saba.

 

De voorzitter van het Cft hield op 28 juni 2022 een lezing op Sint Maarten met als titel: “Sint Maarten’s Road to Sustainable Public Finances” . De spreektekst en de sheets zijn beschikbaar via http://www.cft.cw. 

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: