Jaarverslag Gemeenschappelijk Hof van Justitie aangeboden aan Arubaanse Minister Tjon

Vakantieplan 7 juli 2022 t/m 10 augustus 2022. Total Care Institute gaat de werld rond. Meldt uw kind aan vanaf 1 juni 2022. De enige vakantieplan die gedurende de hele vakantie loopt en de goedkoopste met de beste hoge kwaliteit.
Klik hier oom naar onze FaceBook te gaan: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054

Op donderdag 30 juni 2022 werd het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
aangeboden aan de Minister van Justitie van Aruba, de heer Rocco Tjon. Het thema voor dit
jaarverslag is ‘Retrospectus pro futuro’; terugblikkend voor de toekomst.
In 2020 bestond het Hof 10 jaar als zelfstandige entiteit belast met de rechtspraak in onze zes
eilanden. Deze zelfstandigheid bracht met zich dat het Hof niet langer gebruik maakt van de
stafdiensten van de Landen, maar zelf zorg moet dragen voor het beleid en implementatie ervan
op de gebieden zoals hrm en financiën en andere bedrijfsvoering specialismen. Omdat het
jaarverslag 2020 in het teken stond van de corona pandemie, wordt alsnog bij dit jaarverslag van
de gelegenheid gebruik gemaakt om terug te blikken op, te reflecteren over en om vooruit te
kijken naar de positie van het Hof zoals ingebed in de constellatie die vanaf 2010 geldt.
Ook wordt in het jaarverslag aandacht besteed aan de wisselingen in het Bestuur, de
ontwikkelingen van het aantal zaken waarmee het Hof, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep,
in 2021 te maken kreeg en de spraakmakende zaken op de verschillende vestigingen van het Hof.
Foto van links naar rechts: Minister van Justitie van Aruba de heer Rocco Tjon, lid van de Beheerraad van
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie namens Aruba mevrouw Luzina de Greef, Vice President van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie de heer mr. Jacques Keltjens.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: