DESISHONNAN DI DJÁRASON 19 DI ÒKTOBER 2022 / BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 19 OKTOBER 2022

DESISHONNAN DI DJÁRASON 19 DI ÒKTOBER 2022

PUBLIKÁ RIBA 20 ÒKTOBER 2022

Desishonnan relashoná spesífikamente ku asuntunan di pais riba nivel nashonal di djárason, 19 di òktober 2022:

1. Relashoná ku entradanan adishonal riba e impuesto di volúmen di benta pa aña 2022 i a base di e petishon di Ministerio di Desaroyo Ekonómiko pa kambionan den presupuesto pa asina hasi pagonan na Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF) posibel, Konseho di Minister ta bai di akuerdo ku e siguiente puntonan:

  1. Ta outorisá minister di Desaroyo Ekonómiko i minister di Finansa pa – a base di akuerdo den konsepto pa loke ta trata palabrashonnan entre pais i CTDF – yega na palabrashonnan tokante finansiamentu di e gastunan mará na implementashon di e Masterplan di Turismo (2015-2020);
  2. Wardando aprobashon di Parlamento, CTDF ta risibí pago di e entradanan adishonal riba e impuesto di volúmen di benta pa aña 2022, a base di e kambio den presupuesto ku Ministerio di Desaroyo Ekonómiko a pidi pa hasi (aplikando artíkulo 47, insiso 3, di e ‘Landsverordening comptabiliteit 2010′).

Ministerio(nan) responsabel: Minister di Desaroyo Ekonómiko i Ministerio di Finansas.

_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Konseho di Minister ta bai di akuerdo pa outorisá Minister di Desaroyo Ekonómiko pa – na nòmber di Kòrsou komo persona hurídiko públiko – firma e akuerdo di implementashon den konsepto relashoná ku desaroyo di Zakitó (fase 2) ku Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF).

Ministerio(nan) responsabel: Minister di Desaroyo Ekonómiko.

_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Konseho di Minister ta bai di akuerdo ku kontenido di e karta den konsepto konsipiá pa Sekretario di Konseho di Minister ku fecha 11 di òktober 2022 i dirigí na tur Sekretario General, Direktor di sektor’ i Direktor di maneho di gobièrnu, kaminda ta informá nan ku e último reunion di Konseho di Minister pa aña 2022 ta tuma lugá riba 14 di desèmber 2022 i e promé reunion pa aña 2023 ta tuma lugá riba 4 di yanüari 2023.

Ministerio(nan) responsabel: Minister di Asuntunan General.

_________________________________________________________________________________________________________________________

4. Konseho di Minister a tuma nota di e proposishon di Minister di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko tokante e fechanan di pago di salario na personal di gobièrnu pa aña 2023. Na e Direktor di Departamento di Maneho di Rekursonan Humano pa informá interno tokante esaki.

Ministerio(nan) responsabel: Minister di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko.

_________________________________________________________________________________________________________________________

5. Konseho di Minister ta bai di akuerdo pa outorisá e Abogado General di Kòrsou i St. Maarten i di Boneiru, St. Eustatius i Saba pa – na nòmber di Kòrsou komo persona hurídiko públiko – firma un akuerdo pa tempu indefiní ku sr. Navid Zahedi (abogado na Kòrsou) pa ofresé servisio hurídiko grátis na personanan di ménos rekurso.

Ministerio(nan) responsabel: Minister di Hustisia.

_________________________________________________________________________________________________________________________

6. Konseho di Minister ta bai di akuerdo ku e siguiente puntonan:

  1. E ‘hoofdlijnenakkoord Sanering CMC-Entiteiten’;
  2. Outorisá Minister di Asuntunan General, Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa i Minister di Finansas pa – na nòmber di Kòrsou komo persona hurídiko públiko – firma e ‘Hoofdlijnenakkoord’;
  3. A base di esaki presentá e dekreto nashonal den konsepto na Gobernador pa firma.

Ministerio(nan) responsabel: Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa.


 

BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 19 OKTOBER 2022

GEPLAATST OP 20 10 2022

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 19 oktober 2022:

1. De Raad gaat akkoord met de volgende beslispunten aangaande het begrotingswijzigingsverzoek van het Ministerie van Economische Ontwikkeling in verband met het betaalbaar stellen van de meeropbrengsten van de omzetbelasting over het jaar 2022 aan Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF):

  1. De minister van Economische Ontwikkeling en de minister van Financiën worden hierbij gemachtigd om – a.d.h.v. van de concept-Afsprakenovereenkomst tussen het Land en CTDF – afspraken vast te leggen ten aanzien van de financiering ten behoeve van de uitvoering van het Masterplan Toerisme (2015-2020);
  2. Vooruitlopend op de goedkeuring van de Staten krijgt CTDF het bedrag aan meeropbrengsten omzetbelasting over het jaar 2022 uitbetaald, op basis van de verzochte begrotingswijziging door het ministerie van Economische Ontwikkeling (met toepassing van artikel 47, derde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Economische Ontwikkeling en het ministerie van Financiën.

___________________________________________________________________________________________________________________________

2. De Raad gaat akkoord met het machtigen van de minister van Economische Ontwikkeling om namens de openbare rechtspersoon Curaçao de concept-uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van Zakitó (tweede fase) met Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF) te ondertekenen.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Economische Ontwikkeling.

___________________________________________________________________________________________________________________________

3. De Raad gaat akkoord met de inhoud en aanbieding van het concept-schrijven d.d. 11 oktober 2022 van de Secretaris van de Raad van Ministers aan alle Secretarissen-Generaal, Sectordirecteuren en Beleidsdirecteuren van de overheid, waarbij zij worden geïnformeerd dat de laatste vergadering van de Raad van Ministers voor het jaar 2022 op 14 december 2022 zal plaatsvinden en de eerste vergadering voor het jaar 2023 op 04 januari 2023 zal plaatsvinden.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.

___________________________________________________________________________________________________________________________

4. De Raad heeft kennisgenomen van het voorstel van de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening betreffende de betaaldagen in het jaar 2023 aan het overheidspersoneel. Aan de Directeur Beleidsorganisatie Human Resources en Organisatie (HRO) voor de nodige interne berichtgeving.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

___________________________________________________________________________________________________________________________

5. De Raad gaat akkoord met het machtigen van de Advocaat-Generaal van Curaçao en St. Maarten, en van Bonaire, St. Eustatius en Saba om namens de openbare rechtspersoon Curaçao een overeenkomst voor onbepaalde tijd met de heer Navid Zahedi – advocaat op Curaçao – te ondertekenen, ter verlening van kosteloze rechtskundige bijstand aan on- en minvermogenden.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Justitie.

___________________________________________________________________________________________________________________________

6. De Raad gaat akkoord met de volgende beslispunten:

  1. De hoofdlijnenakkoord Sanering CMC-Entiteiten;
  2. Het machtigen van de minister van Algemene Zaken, de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en de minister van Financiën om namens de openbare rechtspersoon Curaçao de Hoofdlijnenakkoord te ondertekenen;
  3. In het verlengde daarvan het concept-landsbesluit aanbieden aan de Gouverneur ter ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: