Debat over acute zorg

Debat over acute zorg

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert op woensdag 9 november van 10.00 tot 15.00 uur met minister Ernst Kuipers (VWS) over de acute zorg in Nederland. De kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg staan centraal. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

 

De kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg in Nederland staan onder druk, schreef Kuipers op 3 oktober 2022 in een brief aan de Kamer. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar spoedzorg en de schaarste aan zorgmedewerkers.

Acute zorg

Verandering is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, tijdig goede acute zorg kan ontvangen op de juiste plek: van de huisarts, huisartsenpost (HAP), ggz, wijkverpleging, ambulance, spoedeisende hulp (SEH), verloskundige, apotheek of één van de andere partijen in de brede keten van acute zorg, aldus de minister.

Beleidsagenda

Kuipers heeft daarom afspraken gemaakt in het integraal zorgakkoord (IZA) over acute zorg. De beleidsagenda die hij bij de brief voegt, bouwt voort op die afspraken. De belangrijkste punten zijn: kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg, de zorgcoördinatie en samenwerking in de regio.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: