Informeel digitaal Interparlementair Koninkrijksoverleg

Informeel digitaal Interparlementair Koninkrijksoverleg

Een parlementaire delegatie van de Eerste en Tweede Kamer neemt op 10 en 11 juni deel aan het informeel digitaal Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO). Het centrale thema voor dit IPKO is de Covid-19-pandemie en de effecten hiervan in de verschillende landen van het Koninkrijk. De plenaire vergaderingen zijn live te volgen via deze website.

Het IPKO is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden en vindt twee keer per jaar plaats. Delegaties van de Staten van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten spreken, onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Jan Paternotte, met leden van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het centrale thema is dit jaar de Covid-19-pandemie en de effecten hiervan in de verschillende landen van het Koninkrijk.

Programma

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg start met een openbaar plenair gedeelte met presentaties over de recente ontwikkelingen per land. Namens Nederland zal de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, Paul Rosenmöller, ingaan op de maatregelen die Nederland heeft moeten nemen ter bestrijding van het Covid-19-virus en de effecten daarvan. Na het plenaire gedeelte zal in deelgroepen gesproken worden over de maatregelen per land, best practices en de samenwerking in Koninkrijksverband. Ook zal worden ingegaan op het korte-termijn-perspectief en de situatie op de (middel)lange termijn.

Op donderdag 11 juni is aan het einde van de middag een openbare plenaire afsluiting met een terugkoppeling uit de verschillende werkgroepen. Vanwege het digitale karakter van dit IPKO zal, anders dan gebruikelijk, geen afsluitende persconferentie worden gehouden.

Live volgen

De plenaire beraadslagingen tussen de delegaties zijn openbaar en vinden plaats in de Tilanuskamer. Op de onderstaande momenten kunt u de overleggen volgen via de livestream.

Woensdag 10 juni van 15.00- 16.30 uur
Donderdag 11 juni van 17.10 – 18.00 uur

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: