Prinsjesdag 2020 in Grote Kerk Den Haag

Prinsjesdag 2020 in Grote Kerk Den Haag

9 juni 2020

Prinsjesdag 2020 vindt vanwege de coronamaatregelen plaats in de Grote Kerk in Den Haag. De Grote Kerk biedt, in tegenstelling tot de Ridderzaal, voldoende ruimte voor de 225 leden van Tweede en Eerste Kamer en het kabinet met inachtneming van een onderlinge afstand van anderhalve meter.

Kamervoorzitter Khadija Arib schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. “Helaas is het dit jaar niet mogelijk dat Kamerleden gasten meenemen naar de Verenigde Vergadering.” De Verenigde Vergadering is de bijeenkomst van Tweede en Eerste Kamer samen. Prinsjesdag valt dit jaar op dinsdag 15 september.

Achtergrond besluit

In de brief licht de Voorzitter de achtergrond van het besluit toe: “Als Tweede Kamer hebben we ons steeds gevoegd naar de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Dat doen we nu opnieuw. Volgens de huidige maatregelen is een bijeenkomst in de Grote Kerk mogelijk. Mocht de situatie veranderen en een strenger beleid nodig zijn, dan kunnen en zullen wij de viering van Prinsjesdag uiteraard (verder) afschalen.”

Feestelijke dag

“Hoewel de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag dit jaar niet op het Binnenhof plaatsvindt, Kamerleden hun partner of andere gasten niet kunnen meenemen en ook de sfeer van Prinsjesdag anders zal zijn, hoop ik dat het net als andere jaren een mooie, bijzondere en feestelijke dag wordt”, zo besluit de Voorzitter.

 

BRIEF AAN LEDEN PRINSJESDAG 2020

Betreft: Prinsjesdag 2020

Geachte leden,

Langs deze weg wil ik u informeren over de manier waarop Prinsjesdag 2020 – in het licht van de
coronacrisis – invulling krijgt. Om alle Tweede en Eerste Kamerleden in de gelegenheid te stellen om
bij de Verenigde Vergadering aanwezig te zijn, is besloten om die dit jaar in de Grote Kerk in Den
Haag te organiseren. In tegenstelling tot de Ridderzaal biedt de Grote Kerk voldoende ruimte voor
225 Kamerleden en het kabinet, met inachtneming van een onderlinge afstand van anderhalve
meter. Helaas is het dit jaar niet mogelijk dat Kamerleden gasten meenemen naar de Verenigde
Vergadering.
Als Tweede Kamer hebben we ons steeds gevoegd naar de richtlijnen van het RIVM en het kabinet.
Dat doen we nu opnieuw. Volgens de huidige maatregelen is een bijeenkomst in de Grote Kerk
mogelijk. Mocht de situatie veranderen en een strenger beleid nodig zijn, dan kunnen en zullen wij
de viering van Prinsjesdag uiteraard (verder) afschalen.
Hoewel de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag dit jaar niet op het Binnenhof plaatsvindt,
Kamerleden hun partner of andere gasten niet kunnen meenemen en ook de sfeer van Prinsjesdag
anders zal zijn, hoop ik dat het net als andere jaren een mooie, bijzondere en feestelijke dag wordt.
U ontvangt op korte termijn aanvullende, praktische informatie over Prinsjesdag 2020.
Met hartelijke groet,

Khadija Arib

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: