Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen start openbare verhoren

21 juni 2022

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen start de eerste week van de openbare verhoren op maandag 27 juni. Commissievoorzitter Tom van der Lee maakte op woensdag 22 juni het verhoorschema bekend. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct.
De commissieleden: Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Barbara Kathmann (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Judith Tielen (VVD), Peter Kwint (SP) en Hülya Kat (D66). Anne Kuik (CDA) staat niet op de foto, zij is met zwangerschapsverlof.

De eerste verhoorweek vindt plaats van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli. Hieruit volgt naar verwachting een beeld in hoofdlijnen van wat gaswinning voor Nederland heeft betekend. De tweede verhoorperiode is tussen maandag 29 augustus en vrijdag 14 oktober. Tijdens deze verhoren wordt dieper en in meer detail ingegaan op alle aspecten van de gaswinning, de schade en schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. De commissie verhoort in totaal 70 getuigen en deskundigen.

  • Bekijk het verhoorschema van de eerste verhoorweek en lees meer over de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen op de commissiepagina.
  • Bekijk ook de video waarin commissievoorzitter Tom van der Lee een toelichting geeft op de openbare verhoren.

Eerste verhoorweek

De enquêtecommissie verhoort in de eerste verhoorweek twaalf personen over de aard, ernst, omvang en hardnekkigheid van de problemen in Groningen. Ook de ervaring met en feitelijke kennis over de gaswinning komen aan bod. Hiervoor worden onder anderen gedupeerden, wetenschappers, leidinggevenden van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Shell, ambtenaren en een oud-minister verhoord.

Verschillende onderwerpen

De verhoorweek begint op maandag 27 juni met de vraag: hoe omvangrijk is de gasproblematiek voor de Groningers? Op dinsdag komt een aantal wetenschappers aan het woord dat al in de jaren negentig onderzoek deed naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen. Welke signalen gaven zij en wat is er met die signalen gedaan? De woensdag staat in het teken de samenwerking tussen de Nederlandse staat en de oliemaatschappijen. Welke belangen spelen er en hoe is het samenspel? Op donderdag wordt de relatie tussen de NAM als producent van het gas en Shell als aandeelhouder van de NAM verder uitgediept. Wie bepaalt nu eigenlijk hoeveel gas er gewonnen wordt? Hoe ziet de relatie met het ministerie van Economische Zaken eruit? Op vrijdag is er specifiek aandacht voor het leven en welbevinden van de Groningers.

Grondig onderzoek

In een kleine zestig jaar is de aardgaswinning van succesverhaal verworden tot hoofdpijndossier. De aardgaswinning is een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening en leverde Nederland ook veel extra inkomsten op. Maar de schaduwkanten, de aardbevingen en de vele gedupeerden in Groningen overheersen nu vaak het beeld. Hoe heeft het zover kunnen komen? De enquêtecommissie, geïnstalleerd op 9 februari 2021, doet grondig onderzoek naar al deze ontwikkelingen.

Waarheidsvinding en inzicht

Het doel van deze commissie is waarheidsvinding en het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over een periode van zestig jaar en lessen te trekken. Zo draagt het werk van de commissie bij aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid.

Wat is een parlementaire enquête?

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen. Mensen die worden opgeroepen door de commissie, zijn verplicht te verschijnen.

Verhoren live volgen of bijwonen

De openbare verhoren vinden plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. De verhoren zijn toegankelijk voor publiek. U kunt zich hiervoor aanmelden, het aantal plekken is zeer beperkt. Indien de publieke tribune vol is, wordt er een meeluisterruimte beschikbaar gesteld in het gebouw van de Tweede Kamer aan het Prinses Irenepad 1. Hiervoor kunt u zich aanmelden via het reguliere aanmeldformulier.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: