Voortzetting debat over nieuwe pensioenwet

Voortzetting debat over nieuwe pensioenwet

De Tweede Kamer debatteert op 15 december over de Wet toekomst pensioenen met minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. U kunt het debat vanaf 13.10 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Pensioenakkoord

Het kabinet heeft samen met werknemer- en werkgeversorganisaties in 2019 een pensioenakkoord gesloten. Het voorstel voor de nieuwe Wet toekomst pensioenen komt daaruit voort en regelt de herziening van het pensioenstelsel.

Rondetafelgesprekken en eerdere termijnen

De Tweede Kamer heeft eerder dit jaar drie rondetafelgesprekken gehouden over het wetsvoorstel. De inbreng van de Kamer is aanleiding geweest voor de regering om sommige zaken in het voorstel aan te passen. Het definitieve ontwerp voor de wet wordt in dit debat behandeld. Op 2 november vond de eerste termijn van het debat plaats en op 10 november gaf de minister antwoord op de vragen uit de eerste termijn en werd het debat voortgezet.

Artikelsgewijze behandeling

Op 2 en 5 december werd de nieuwe Wet toekomst pensioenen per wetsartikel behandeld. Een artikelsgewijze behandeling is een bijzondere methode die niet vaak wordt ingezet. Op 15 december wordt het debat voortgezet. Hier vindt u een gedetailleerde uitwerking van het gehele wetgevingsproces rond de nieuwe pensioenwet.

Nieuw pensioenstelsel

De nieuwe wet moet volgens planning in juli 2023 ingaan. In het nieuwe pensioenstelsel wordt een aantal zaken anders geregeld dan nu. De arbeidsmarkt verandert voortdurend en daardoor is het stelsel verouderd. De huidige pensioenen worden omgezet naar het nieuwe systeem. Om de overgang soepel te laten verlopen zijn er transitieregels in het wetsvoorstel opgenomen.

Persoonlijk pensioenvermogen

De pensioenopbouw wordt anders. Pensioenfondsen doen in het nieuwe stelsel geen beloftes meer over de hoogte van pensioenen. Fondsen beleggen in het nieuwe stelsel, net als nu, de pensioenpremie. Nieuw is dat fondsen voor alle deelnemers bij zullen houden wat hun persoonlijk deel is van het gezamenlijke pensioenvermogen, zodat mensen meer inzicht krijgen in hoeveel geld er voor hun eigen pensioen gereserveerd is. Ook is er aandacht voor de standaardisering van het nabestaandenpensioen en de verkorting van de wachttijd voor pensioenopbouw voor uitzendwerknemers.

Financiële positie

In het nieuwe systeem is de rente, die in het huidige systeem belangrijk is bij het berekenen van hoe een fonds ervoor staat, veel minder van belang. In plaats daarvan wordt de actuele financiële positie van een pensioenfonds bepalend voor de hoogte van pensioenen.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: