Debat over excuses slavernijverleden en bewustwordingsfonds

De Tweede Kamer debatteert op 25 januari over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds. Premier Mark Rutte, minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komen hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 11.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Het Slavernijmonument in Amsterdam.
Het Slavernijmonument in Amsterdam op 1 juli 2022, tijdens de jaarlijkse nationale herdenking van het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden.

Premier Mark Rutte heeft op 19 december 2022 namens de Nederlandse Staat excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Rutte zei in zijn toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag dat de Nederlandse overheid eeuwenlang slavernij mogelijk heeft gemaakt, in stand gehouden en ervan geprofiteerd.

1 juli

Verschillende belangenbehartigers van nazaten van tot slaaf gemaakten wilden dat de excuses gemaakt zouden worden op 1 juli 2023, omdat op die dag in 1863 de slavernij formeel werd afgeschaft. In het debat is aandacht voor de totstandkoming van de excuses.

Bewustwordingsfonds

In de kabinetsreactie op het rapport ‘Ketenen van het verleden’, verbindt het kabinet maatregelen aan de excuses. Deze maatregelen zijn gericht op kennis en bewustwording, erkenning en herdenken en de doorwerking en verwerking van het slavernijverleden. Zo ligt er het plan om een bewustwordingsfonds op te richten. Waar het fonds precies voor moet dienen, komt in dit debat aan bod.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: