Luchtkwaliteit in Nederland

De luchtkwaliteit in Nederland is onderwerp van een plenair debat op donderdag 26 januari vanaf 19.20 tot 22.00 uur met staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

De Partij voor de Dieren (PvdD) vroeg het debat al in juli 2022 aan. Aanleiding voor Kamerlid Eva van Esch vormden mediaberichten dat Nederland niet op koers ligt om in 2030 de nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. “We weten dat ongezonde lucht in Nederland jaarlijks voor 12.000 vroegtijdige sterfgevallen zorgt en kinderen in Nederland dagelijks te kampen hebben met de gevolgen van astma door die ongezonde lucht in Nederland. Wij vinden het daarom belangrijk om het beleid van deze staatssecretaris een tandje op te schroeven”, aldus Van Esch.

Dertigledendebat

Het Kamerlid kreeg geen meerderheid voor haar voorstel om over dit onderwerp te debatteren. Vervolgens vroeg zij de Kamervoorzitter om het onderwerp als een zogeheten dertigledendebat op de agenda te zetten. Dit is een mogelijkheid om een debat waarvoor geen meerderheid is, toch op de agenda te krijgen. De Kamervoorzitter heeft dat gedaan. Een dertigledendebat komt minder snel op de agenda dan een door een meerderheid gesteund debat. Wanneer het debat niet binnen twaalf weken na de toekenning heeft plaatsgevonden, vervalt het. Kamerleden kunnen verzoeken om de termijn te verlengen.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: