Debat over werven internationale studenten

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 31 januari over de werving van internationale studenten. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 16.30 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

De afgelopen jaren is het aantal internationale studenten in Nederland gegroeid. In het studiejaar 2021-2022 kwamen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 115.000 studenten uit het buitenland, het jaar daarvoor waren dat er nog 104.000. Inmiddels is 40 procent van de eerstejaarsstudenten afkomstig uit het buitenland.

Moties

Er zijn in 2022 meerdere moties ingediend over de beheersing van de instroom van internationale studenten. Eenย motieย van Kamerlid Peter Kwint (SP) en toenmalig Kamerlid Harry van der Molen (CDA) over het stoppen met actief werven van buitenlandse studenten werd in november aangenomen. Minister Dijkgraaf heeft naar aanleiding van die motie de Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen opgeroepen om te stoppen met actief werven.

Mogelijkheden voor beheersing

In eenย brief aan de Kamerย liet de minister afgelopen december weten dat hij zich gaat buigen over voorstellen voor de beheersing van de instroom van internationale studenten. Deze hebben onder meer betrekking op aanvullende bestuurlijke afspraken, de rol van deย Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatieย (NVAO) en Inspectie van het Onderwijs ten aanzien van de onderwijstaal en wettelijke instrumenten. Over de mogelijkheden zal hij de Kamer naar verwachting in februari informeren.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: