Kompanianan di Utilidat ta firma MoU i uni forsa pa optimalisá sektor energétiko


Aqualectra, Saba Electric Company, Statia Utility Company i Web Bonaire ta firma un MoU pa kolaborá riba optimalisashon di e sektor energétiko


Willemstad, 8 di Febrüari 2023 – Djárason 8 di Febrüari kompanianan di utilidat di Boneiru, Kòrsou, Saba i Statia a firma un Memorandum of Understanding (MoU) pa traha huntu na optimalisashon di e sektor energétiko den e paisnan aki. Integrated Utility Holding (AQUALECTRA) a firma e akuerdo ku Saba Electric Company, Statia Utility Company i Water en Elektriciteitsbedrijf (WEB) Bonaire pa formalisá e intenshon pa uni forsa i kolaborá riba proyektonan, i alabes kompartí konosementu, eksperenshá i ekspertisio, kual lo ta na benefisio di e klientenan ku nan ta sirbi.

 

E kompanianan di utilidat kada un riba nan mes tin vasto konosementu, eksperensha i ekspertisio pa loke ta trata sistemanan di produkshon i distribushon di awa i koriente. Proyektonan (areanan) di interes mutuo ku kompanianan ta, òf lo ke, komprometé na dje, lo deliberá riba dje i na momentu ku esaki ta nesesario lo kompartí konosementu, sosten i inisiá kolaborashon na benefisio di tantu e organisashonnan envolví komo e komunidat ku nan ta sirbi. E proyektonan sigur lo ta basá riba e transishon energétiko i aktual retonan operashonal ku kada organisashon ta enkontrá.

E MoU ta forma e base pa kolaborashonnan entre e utilidatnan aki, i otro kompanianan di utilidat den Reino Karibense Hulandes por djòin i engrandesé e propósito di e MoU. Gerensha di kada kompania lo ta representá den un komishon ku lo manehá e diferente areanan di interes kual lo keda deliberá komo proyekto individual. E kolaborashon entre e kompanianan di utilidat lo sigui fortifiká e relashon entre e utilidatnan di e paisnan BES i Kòrsou, i tin komo meta final pa elevá e transishon energétiko di e islanan mientras ku ta optimalisá e sektor energétiko di kada respektivo pais.

 

Riba potrèt: sr. Gerrit Scharrenberg, COO di Water en Energiebedrijf Bonaire N.V; sr. Darick Jonis, CEO di Aqualectra; sr. Fred Cuvalay, CEO di Statia Utility Company N.V. i sr. David Leonce, CEO di Saba Utility Company N.V.

 


 

Nutsbedrijven ondertekenen MoU en bundelen krachten ter optimalisering energiesector

Aqualectra, Saba Electric Company, Statia Utility Company en WEB Bonaire ondertekenen een MoU om samen te werken aan optimalisatie van de energiesector

 

Willemstad, 8 februari 2023 – Op woensdag 8 februari hebben nutsbedrijven uit de landen Bonaire, Curaçao, Saba en St. Eustatius een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend om een samenwerkingsverband aan te gaan, gericht op het optimaliseren van de energiesector in deze landen. Integrated Utility Holding (AQUALECTRA) ondertekende de overeenkomst met Saba Electric Company, Statia Utility Company en Water en Elektriciteitsbedrijf (WEB) Bonaire om hun samenwerkingsverband te formaliseren en samen te werken aan projecten, evenals kennis, ervaring en expertise onderling te delen, wat uiteindelijk ten gunste is van de klanten die zij dienen.

 

De nutsbedrijven hebben stuk voor stuk een groot hoeveelheid aan kennis, ervaring en expertise op het gebied van water- en energieproductie- en distributiesystemen. Projecten (en vakgebieden) die van wederzijdse interesse zijn en waar de nutsbedrijven bij betrokken zijn of aan willen deelnemen, zullen worden besproken en waar nodig zal kennisdeling, ondersteuning en samenwerking worden geïnitieerd ten voordele van niet alleen de betrokken organisaties, maar ook de gemeenschap die zij dienen. Deze projecten zijn alleszins gebaseerd op de energietransitie en operationele uitdagingen waarmee elk van deze organisaties momenteel wordt geconfronteerd.

 

Dit MoU vormt een basis voor de samenwerking tussen deze nutsbedrijven, en andere nutsbedrijven in het Nederlands Caribisch Koninkrijk zijn welkom om zich aan te sluiten en het streven van dit MoU te versterken. De directies van elk bedrijf zullen vertegenwoordigd zijn in een stuurgroep die de verschillende thema’s zal aansturen die elk als project zullen worden behandeld. De samenwerking tussen de nutsbedrijven zal de onderlinge relatie tussen de nutsbedrijven van de BES-eilanden en Curaçao verder versterken met als einddoel de energietransitie van deze eilanden te verbeteren en tegelijkertijd de energiesector van elk land te optimaliseren.

 

Op de foto: dhr. Gerrit Scharrenberg, COO van Water en Energiebedrijf Bonaire N.V; dhr. Darick Jonis, CEO van Aqualectra; dhr. Fred Cuvalay, CEO van Statia Utility Company N.V. en dhr. David Leonce, CEO van Saba Utility Company N.V.

 


 

Utility companies sign MoU and join forces to optimize energy sector
Aqualectra, Saba Electric Company, Statia Utility Company and WEB Bonaire sign an MoU to collaborate on optimizing the energy sector

 

Willemstad, February 8, 2023 – On Wednesday February 8th, utility companies from the countries Bonaire, Curaçao, Saba and Statia signed a Memorandum of Understanding (MoU) to initiate a collaboration aimed at optimizing the energy sector in these countries. Integrated Utility Holding (AQUALECTRA) signed the agreement with Saba Electric Company, Statia Utility Company and Water en Elektriciteitsbedrijf (WEB) Bonaire to formalize this endeavor to join forces and collaborate on projects, as well as share knowledge, experience and expertise, which will eventually be beneficial for the clients they serve.

 

The utility companies, each on their own, have vast knowledge, experience, and expertise in the field of water and energy production and distribution systems. Joint interest projects (subjects) which the utility companies are engaged in or wish to engage in will be discussed and when needed knowledge sharing, support and collaboration will be initiated to benefit not only the organizations involved but the community  they serve.  These projects will for sure be based on the energy transition and current operational challenges each of these organizations are facing.

 

This MoU forms a basis for the collaboration between these utilities and other utility companies in the Dutch Caribbean Kingdom are welcome to join and enhance the purpose of this MoU. The management of each company will be represented in a steering committee which will manage the various subjects of interest which will be addressed as a project each. The collaboration between the utility companies will further fortify the relationship between the utilities of the BES-islands and Curaçao with the end-goal to enhance the energy transition of these islands while optimizing the energy sector of each respective country.

 

In this picture: Sr. Gerrit Scharrenberg, COO of Water en Energiebedrijf Bonaire N.V; Sr. Darick Jonis, CEO of Aqualectra; Sr. Fred Cuvalay, CEO of Statia Utility Company N.V. and Sr. David Leonce, CEO of Saba Utility Company N.V.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: