Minister Javier Silvania CRIBNUMMERS VERPLICHT IN VERZAMELLOONSTAAT 2022

De minister van financiën Javier Silvania heeft sinds zijn aantreden prioriteit laten geven aan de afhandeling van ingediende aangiften inkomstenbelasting en de daarmee samenhangende uitbetaling van restituties. In de afgelopen 1,5 jaar is het grootste deel van de aangiften van de afgelopen 3 jaren (2019, 2020 en 2021) afgehandeld. Voor de belastingdienst is dit niet altijd een eenvoudige opgave. Voor de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting van een werknemer dient de belastingdienst tevens te beschikken over de verzamelloonstaat van de werkgever. Vastgesteld is dat veel werkgevers pas laat de verzamelloonstaat indienen en tevens dat deze vaak onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Hierbij gaat het met name om de registratie van Cribnummers en ID-nummers.
Om het proces van afhandeling van de aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2022 efficiënter te laten verlopen worden controles ingebouwd in het online aangifteportaal van de belastingdienst. Verzamelloonstaten zullen niet meer worden geaccepteerd indien niet voor elke werknemer een geldig Cribnummer wordt opgevoerd. Het is dus van groot belang dat werkgevers nu reeds nagaan voor welke werknemers zij nog niet over een Cribnummer beschikken en dit bij hun werknemer opvragen. Werknemers die nog niet over een Cribnummer beschikken kunnen hiervoor een aanvraag indienen via http://www.belastingdienst.cw/crib-aanvraag. Wettelijk gezien dienen de verzamelloonstaten over een bepaald jaar voor 1 februari van het volgende jaar te worden ingediend. Beleidsmatig is de afgelopen jaren een uiterste indieningsdatum van 1 mei gehanteerd. De verzamelloonstaat over 2022 dient echter uiterlijk 1 april 2023, dus een maand eerder dan gebruikelijk, te worden ingediend. Dit ook om de afhandeling van de aangiften inkomstenbelasting te kunnen versnellen. Werkgevers worden derhalve gemaand om de ontbrekende Cribnummers in hun personeelsadministratie zo spoedig mogelijk aan te vullen. Aan werkgevers die de verzamelloonstaat niet tijdig, niet juist of niet volledig indienen zullen dit jaar versneld boetes worden opgelegd.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: