Vonnis Land Curacao vs Advent Ziekenhuis

14 februari 2023

Willemstad – Het Hof heeft vandaag in hoger beroep de vordering van het Advent
Ziekenhuis tegen het Land Curaçao afgewezen. De tarieven die het Advent
Ziekenhuis voor zorg aan SVB-patiënten in rekening mag brengen zijn sinds 2001
niet aangepast aan de stijging van de kosten, met als gevolg ernstige financiële
problemen voor het ziekenhuis. Op vordering van Advent heeft het Gerecht
geoordeeld dat het Land onrechtmatig handelt door die tarieven ongewijzigd te
handhaven, met name omdat diezelfde tarieven voor Sehos/CMC in het verleden
wel zijn verhoogd. Het Gerecht heeft daarnaast NAf 4 miljoen toegewezen als schade
als gevolg van dat onrechtmatig handelen.
Het Hof komt tot een andere beslissing dan het Gerecht en wijst de vordering van
het Advent Ziekenhuis af. De vergelijking met Sehos/CMC gaat niet op, gelet op de
verschillen in aard en omvang van beide ziekenhuizen. Verder geldt dat de
inrichting van de gezondheidszorg in Curaçao en de keuzes die daaraan ten
grondslag liggen bij het Landsbestuur thuishoren en in politieke besluitvorming tot
stand moeten komen. De rechter kan zich in beginsel daarin niet mengen. Een
uitzondering zou kunnen gelden als de gezondheidszorg in Curaçao door het
ongewijzigd handhaven van de zorgtarieven voor het Advent Ziekenhuis op een
onaanvaardbaar laag niveau zou komen. Dat is niet gebleken.
Het vonnis is te raadplegen op http://www.rechtspraak.nl onder:
ECLI:NL:OGHACMB:2023:10

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: