Debat over gelijke kansen bij werving en selectie

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 8 maart vanaf 12.45 uur over de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie met minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het plenaire debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Onbewuste vooroordelen

“Uitsluiting van mensen op de arbeidsmarkt gebeurt soms moedwillig. Vaker geldt echter dat sprake is van onbewuste vooroordelen bij bedrijven en organisaties”, staat in het wetsvoorstel. “Zij zijn op zoek naar de in hun ogen beste kandidaten voor de aangeboden functies zonder kandidaten uit te willen sluiten. Uit diverse onderzoeken blijkt evenwel toch dat onbewuste vooroordelen tegenover groepen in de samenleving waartoe een sollicitant behoort een rol spelen.”

Artikel 1 Grondwet

Het beginsel van gelijke behandeling is op meer plekken in de Nederlandse wetgeving verankerd, onder meer in artikel 1 van de Grondwet en in de gelijke behandelingswetten. Het wetsvoorstel waarover de Kamer nu debatteert, wil in aanvulling daarop gelijke kansen voor iedereen bij werving en selectie in de arbeidssituatie bevorderen en vraagt van werkgevers en intermediairs voor die situatie een werkwijze zonder ongerechtvaardigd onderscheid te hanteren.

 

Internationale vrouwendag

Het debat vindt plaats op Internationale Vrouwendag. Ter gelegenheid van deze dag zijn vrouwelijke leden van de Tweede Kamer met elkaar op de foto gegaan.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: