De Minister van Financiën maakt bekend dat bijna acht jaar na ondertekening van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Curaçao en Malta

Minister Javier Silvania

PERSBERICHT
De Minister van Financiën maakt bekend dat bijna acht jaar na ondertekening van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Curaçao en Malta, het voorstel voor de goedkeuring van dit belastingverdrag naar de Tweede Kamer gezonden. De reden dat het zo lang heeft geduurd, heeft te maken met het lange bekrachtigingsproces dat via Buitenlandse Zaken (Nederland) verloopt. Vragen door Buitenlandse Zaken, met name van redactionele aard, over de tekst van het verdrag zijn in het verleden niet of niet prudent door Curaçao beantwoord. Dit heeft tot de enorme vertraging van het proces geleid.
Met de instelling van de werkgroep belastingverdragen door Minister van Financiën en de nauwe samenwerking met Buitenlandse Zaken, is het bekrachtigingsproces van dit verdrag enkele maanden geleden opnieuw opgepakt hetgeen geresulteerd heeft in de aanbieding van het verdrag op 16 maart 2023 aan de Tweede Kamer. Omdat het verdrag in 2015 was ondertekend, was het ook gebaseerd op het oude OESO-modelverdrag 2010. Het verdrag voldeed dus niet langer aan de recente internationale fiscale standaarden, in het bijzonder die van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Met toepassing van het Multilateraal Instrument (MLI) kunnen de minimumstandaarden van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) in een verdrag worden geïmplementeerd. Zowel Curaçao als Malta hebben het verdrag als Covered Tax Agreement aangemeld waardoor het verdrag onder de werking van het MLI valt. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Memorie van Toelichting aan te passen. De minister en zijn team zijn zeer verheugd met deze nieuwe fase in het ratificatieproces van het belastingverdrag met Malta.
Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: