Kamervoorzitters bezoeken parlement België

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp bracht op 15 mei samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een werkbezoek aan het Belgische parlement. In Brussel spraken zij onder meer over de gemeenschappelijke waarden, belangen en uitdagingen voor beide parlementen. Ook het EU-voorzitterschap van België, dat begin 2024 start, kwam aan de orde.

Drie parlementsvoorzitters en een ondervoorzitter staan naast elkaar voor een trap met aan hun zijde vlaggen van de EU, Nederland en België.
V.l.n.r.: Jan Anthonie Bruijn (Voorzitter Eerste Kamer), Eliane Tillieux (Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordiging, Belgische parlement), Vera Bergkamp (Voorzitter Tweede Kamer) en Andries Gryffroy (ondervoorzitter van de Senaat, Belgische parlement). Op de trap ligt een regenboogloper ter ere van de viering van 20 jaar huwelijk voor paren van gelijk geslacht in België. Foto: Kevin Oeyen/Belgische Senaat.

Tegenbezoek

Het federaal parlement bestaat in België uit twee Kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. De Kamervoorzitters hadden in Brussel een ontmoeting met Eliane Tillieux, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordiging, en Andries Gryffroy, ondervoorzitter van de Senaat. De Belgische parlementsvoorzitters Stephanie D’Hose en Eliane Tillieux waren in mei 2022 op bezoek bij de Staten-Generaal in Nederland. Het was destijds de eerste keer dat beide Kamers van het Nederlandse parlement de beide voorzitters van een buitenlands tweekamerstelsel samen ontvingen.

Nauw contact

Het tegenbezoek stond in het teken van het in stand houden van de nauwe betrekkingen en constructieve samenwerking tussen de buurlanden. Er is onder meer gesproken met ambtenaren die de sectie België-Nederland vertegenwoordigen binnen de Interparlementaire Unie (IPU). De IPU is de oudste internationale samenwerkingsorganisatie van parlementen, gevestigd in Genève. Daarnaast is er kennis en ervaring uitgewisseld over de parlementaire werkwijze en dienstverlening aan Kamerleden.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: