Verantwoordingsdag: hoe is het geld besteed?

De derde woensdag van mei, dit jaar 17 mei, is het traditioneel Verantwoordingsdag. Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt op die dag de verantwoordingsstukken in ontvangst uit handen van minister van Financiën Sigrid Kaag. U kunt het aanbieden van de stukken woensdag vanaf 10.15 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Het koffertje met de verantwoordingsstukken.

Jaarverslag van de regering

Op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag, presenteert de regering haar plannen. Op Verantwoordingsdag biedt de minister van Financiën het Rijksjaarverslag aan, dat bestaat uit alle jaarverslagen van de ministeries. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. De Kamervoorzitter ontvangt ook een toelichting van het ministerie van Financiën (Financieel Jaarverslag van het Rijk) en de toelichting van het kabinet (Verantwoordingsbrief). De waarnemend president van de Algemene Rekenkamer, Ewout Irrgang, biedt aansluitend de rapporten aan waarin de Algemene Rekenkamer het regeringsbeleid van het afgelopen jaar beoordeelt.

Technische briefing

Later die dag is er van 16.30 tot 17.30 uur een technische briefing over de Monitor Brede Welvaart. In de jaarlijkse monitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt aan de orde wat van belang is voor een goede kwaliteit van leven. Deskundigen van het CBS lichten het onderzoek toe en beantwoorden vragen van Kamerleden hierover. Deze briefing vindt plaats in de Thorbeckezaal en is live te volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

Controlefunctie

De Tweede Kamer bekijkt in de weken na Verantwoordingsdag hoe de plannen van het kabinet in 2022 zijn uitgevoerd en debatteert hierover verder in de plenaire zaal en in de verschillende vaste Kamercommissies. Verantwoordingsdag is een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer.

V-100

Op de maandag na Verantwoordingsdag organiseert de Kamer sinds 2017 jaarlijks de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministers kritisch te bekijken. Het doel is om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van Kamer. Deelnemers krijgen die dag de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen van de ministeries, aan de hand van vooraf geselecteerde thema’s door de Kamer. Dit jaar zijn verslaggevers van lokale pers, radio, tv en internetplatforms uitgenodigd om op maandag 22 mei deel te nemen aan de V-100. Lees meer over de V-100.

Verantwoordingsdebat

De Tweede Kamer voert in de week van 30 mei het Verantwoordingsdebat met minister-president Mark Rutte, minister van Financiën Sigrid Kaag en staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen. In de periode vanaf Verantwoordingsdag tot aan het zomerreces zullen de vaste Kamercommissies ook over de afzonderlijke jaarverslagen debatteren met de betreffende bewindspersonen.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: