KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

HONDENWELZIJN HOOG IN ‘T VAANDEL OP BONAIRE /  BIENESTAR DI KACHÓ TA HOPI IMPORTANTE NA BONEIRU

​ 


HONDENWELZIJN HOOG IN ‘T VAANDEL OP BONAIRE
Kralendijk – Diverse instanties bekommeren zich over het welzijn van de dieren op het eiland, zo ook de honden. Dat geldt ook voor het openbaar lichaam Bonaire. Onlangs is er op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de hondenproblematiek op Bonaire. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft als reactie op de problematiek recentelijk in april van dit jaar een nieuw zorgcontract met Stichting Dierenasiel gesloten. 

In dat kader is ook een “Dog Control Program” van start gegaan. 
Het Dog Control Program, gebaseerd op de Eilandsverordening van 25 juni 1998, no. 2, kent als taken:

Fungeren als meldpunt voor probleemsituaties met honden en katten op openbaar terrein

Surveilleren in de wijken

Het zoeken van een zo goed mogelijke oplossing met de eigenaar van een probleemhond

Het ophalen van gewonde dieren en het transporteren naar een dierenarts

Het geven van voorlichting omtrent omgang met honden en katten

Het stimuleren van sterilisaties en indien nodig bijstaan met transport van de honden
Waarom een Dog Control programma?

Benadrukt dient te worden dat het conform de Eilandsverordening niet is toegestaan dat een hond zich, zonder toezicht, op openbaar terrein bevindt. Dit ter voorkoming van overlast voor derden. De bedoeling is dat medewerkers van de Dog Control bij een melding van overlast gaan bekijken wat het probleem precies is en daar in eerste instantie met de betrokkene proberen tot een werkbare oplossing te komen. In veel gevallen lukt dat ook.
De Dog Control voorziet in een behoefte binnen de maatschappij en heeft als doel de hondenproblematiek die thans heerst weer beheersbaar te maken.
Indien de eigenaar van een voor overlast zorgende hond onbekend is en/of er geen oplossing gevonden kan worden, kan de Dog Control de hond vangen en in bewaring houden. De hond wordt conform de wet minimaal 3 dagen in bewaring gehouden om een eventuele eigenaar de kans te geven zich te melden als eigenaar van de hond. Op o.a. Facebook en de website van het asiel wordt bekend gemaakt dat de hond in bewaring is genomen. Na het verstrijken van deze 3 dagen termijn kan de hond aan het dierenasiel worden overgedragen en ter adoptie worden aangeboden. Indien adoptie niet mogelijk is vanwege medische redenen of als het een hond met ernstige gedragsproblemen betreft (denk aan bijtincidenten, valse honden) dan kan deze worden ingeslapen. 
Honden die vals zijn en of bijtincidenten veroorzaken worden op last van de politie gevangen en in bewaring gehouden. Voor deze laatste categorie geldt de 3 dagen bewaarplicht niet. De dierenarts kan tot het oordeel komen dat een hond gevaarlijk of ziek is, en besluiten het dier in te laten slapen. Voor honden die vrijwillig door de eigenaar aan de Dog Control zijn overgedragen geldt geen bewaarplicht van 3 dagen.
Chippen…registreer uw huisdieren

Om er zeker van te zijn dat huisdieren weer bij hun eigenaar terugkomen wordt aanbevolen om deze huisdieren te laten chippen. Het dier krijgt een chip die wordt geregistreerd met de contactgegevens van de eigenaar. De chip kan door de Dog Control met een scanner worden uitgelezen, zodat de eigenaar kan worden getraceerd. Het chippen wordt op deskundige wijze door de dierenartsen op Bonaire verricht. 
Gezamenlijk traject

Bovenstaande maatregelen zijn alvast een nieuw begin voor de verdere verbeteringen van het welzijn van onze huisdieren. Bepaalde instanties maken zich zorgen over de impact van het Dog Control Program, vinden de termijn van 3 dagen bewaarplicht te kort, zijn tegen het inslapen van dieren en/of willen veel meer nadruk op communicatie, educatie, voorlichting en het verder doorzetten van sterilisatie en castratie. Om deze en aanverwante zaken te bespreken en te komen tot verbeteringen worden in een gezamenlijk traject meningen gedeeld, ideeën besproken en aan diverse zaken gewerkt in het belang van de dieren. Zo is al afgesproken om het vangen van honden te beperken tot die situaties waarbij sprake is van overlast en wordt bekeken op welke manier de verouderde hondenverordening kan worden geactualiseerd. Ook wordt nagedacht over een gezamenlijke beleidsnotitie waarin alle onderwerpen aan bod komen. Diverse quick wins worden al in gang gebracht.

 

Het Openbaar Lichaam Bonaire is zich ervan bewust dat er naar aanleiding van het “Dog Control Program” en bovenstaand bericht vragen kunnen zijn van bezorgde burgers of hondenliefhebbers. Een ieder kan zich met zijn of haar vragen wenden tot:
Het Eilandsecretariaat Openbaar Lichaam Bonaire

De heer F. Tiemessen, telefonisch bereikbaar op telefoon: 7175330, ext 255 


BIENESTAR DI KACHÓ TA HOPI IMPORTANTE NA BONEIRU
Kralendijk – Diferente instansia ta preokupá ku bienestar di bestia riba nos isla, pues di kachó tambe. Esaki ta e kaso tambe pa entidat públiko Boneiru. Resientemente na diferente manera a pidi atenshon pa e problemanan ku kachó na Boneiru. Komo reakshon riba e problemanan aki entidat públiko Boneiru den luna di aprel di e aña aki a sera un kontrato di kuido nobo ku Fundashon Asilo di Bestia (Stichting Dierenasiel). Den e kuadro aki a kuminsá tambe ku un ‘Dog Control Program’.
E Dog Control Program, basá riba e Ordenansa Insular di 25 di yüni 1988, nr. 2, tin komo tarea:

Fungi komo punto kaminda por denunsiá situashonnan problemátiko ku kachó i pushi riba tereno públiko

Tene vigilansia den barionan

Huntu ku su doño buska un mihó posibel solushon pa un kachó ku ta kousa problema

Buska bestianan heridá i transportá nan pa un dòkter di bestia

Duna informashon tokante kon pa anda ku kachó i pushi

Stimulá sterilisashon i si ta nesesario yuda ku transporte di e kachónan
Dikon un programa di Dog Control?

Mester buta énfasis riba e echo ku konforme e Ordenansa Insular no ta pèrmití pa un kachó ta riba un tereno públiko sin supervishon. Esaki pa prevení molèster pa otronan. E intenshon ta ku na momentu ku tin keho di molèster e trahadónan di Dog Control ta bai wak kiko e problema ta presis i na e sitio purba yega na un solushon aseptabel ku e persona enbolbí. Den hopi kaso esaki ta logra tambe.
E Dog Control ta yena un nesesidat den komunidat i tin komo meta pa hasi e problemanan ku kachó ku tin aktualmente manehabel atrobe.
Si e doño di un kachó ku ta kousa problema no ta konosí i/òf no por haña un solushon, Dog Control por kapturá e kachó i ten’e den kustodia. Konforme lei ta tene e kachó minimalmente 3 dia den kustodia pa duna un eventual doño e chèns pa mèldu su mes komo doño di e kachó. Riba entre otro Facebook i e wèpsait di e asilo ta duna di konosé ku a tuma e kachó den kustodia. Ora ku e término di 3 dia aki pasa por entregá e kachó na asilo di bestia i ofres’e na otronan pa adopshon. Si adopshon no ta posibel pa motibunan médiko òf si e kachó tin problema serio ku komportashon (pensa riba insidentenan ku mordementu, kachó falsu), por kita bida di e kachó.
Kachónan ku ta falsu i/òf ta kousa insidente ku mordementu ta keda kapturá riba òrdu di polis i ta tene nan den kustodia. Pa e último kategoria aki e obligashon pa tene nan den kustodia durante 3 dia no ta válido. E dòkter di bestia por husga ku un kachó ta peligroso òf tin malesa, i disidí pa kita bida di e bestia. Pa kachonan ku e doño boluntariamente a entregá na Dog Control e obligashon pa tene nan den kustodia durante 3 dia no ta válido.
Un chep pa bo bestianan di kas ku bo laga registrá

Pa ta sigur ku bestianan di kas ta bini bèk serka nan doño nos ta rekomendá pa laga chep e bestianan di kas aki. E animal ta haña un chep ku registrashon di e informashonnan di kontakto di e doño riba dje. Dog Control por lesa e chep ku un skèner i asina haña sa ken ta e doño. Dòkternan di bestia na Boneiru ta implantá e chep na un manera kompetente.
Trayekto konhunto

E medidanan menshoná aki riba ta pa kuminsá kuné i den futuro lo sigui mas mehorashon di e bienestar di nos bestianan di kas. Sierto instansianan ta preokupá tokante e impakto di e Dog Control Program, nan ta haña e 3 dia den kustodia muchu tiki, nan ta kontra pa kita bida di e bestianan i/òf nan ke mas énfasis riba komunikashon, edukashon, informashon i nan ke pa bai mas leu ku sterilisashon i/òf kapamentu. Pa tene palabrashon tokante e kasonan aki i otro kasonan similar i pa yega na mas mehorashon den un trayekto konhunto ta kompartí opinion i ta papia tokante ideanan, i ta traha riba diferente aspekto den interes di e animalnan. Di e manera ei ya kaba a palabrá pa limitá e okashonnan ku ta kapturá kachó i hasi esaki solamente ora tin kestion di molèster i ta buska un manera pa aktualisá e ordenansa di kachó antikuá. Tambe ta pensa riba un nota di maneho konhunto den kua tur tópiko ta bini na vigor. Ya kaba a realisá diferente ‘quick wins’, esta resultadonan chikitu di mehorashon.
Entidat públiko Boneiru ta konsiente ku relashoná ku e ‘Dog Control Program’ i e mensahe aki riba por tin pregunta di suidadanonan preokupá òf amantenan di kachó. Tur hende por dirigí nan mes ku nan preguntanan na:
Sekretariado Insular di Entidat Públiko Boneiru

Sr F. Tiemessen, telefónikamente alkansabel na: 7175330, ekst. 255

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: