Advertisements

MINISTERIO PUBLIKO TA INFORMA Awe wes a sentensiá awe polis Z.I. (1986) na un kastigu di prisòn di 

Info OM:

Awe wes a sentensiá awe polis Z.I. (1986) na un kastigu di prisòn di 
10 aña i tambe e desishon ku pa 12 (diesdos) aña e no por ehersé e funshon di polis. C.J.F. (1992) a keda sentensiá den e mesun kaso na un kastigu di prisòn di 4 aña.
E veredikto ta relashoná ku un kaso di intento di asesinato ku a tuma lugá 6 aprel 2016 i na unda a trata di kita bida di e hòmber Luis Bernadina. Pa e akto aki e polis a hasi uso di un shotgun ilegal. Un akto ku Wes a tuma e polis hopi na malu. Ku e akto aki el a mancha, sigun wes, e bon nòmber di kuerpo di polis. Tambe wes ta di opinion ku I. a prueba di no ta apto pa ta ser polis.
Wes: “Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot moord op Bernadina door gericht en met een zeer destructief vuurwapen, te weten een shotgun, op hem te schieten. Er kan van geluk en een groot toeval worden gesproken dat Bernadina niet is geraakt. Poging tot moord wordt in ons strafrechtstelsel terecht beschouwd als een van de ernstigste misdrijven. Het handelen van verdachte getuigt van een volstrekte minachting van het recht op leven van die Bernadina. Bovendien versterkt een dergelijk gewelddadig optreden op straat de in de maatschappij levende gevoelens van onveiligheid. Een poging tot het nemen van een leven van een ander is een zo ernstig strafbaar feit en zo onaanvaardbaar dat daarop niet anders kan worden gereageerd dan met de oplegging van een langdurige gevangenisstraf. Het Gerecht merkt bij de straftoemeting als strafverzwarende omstandigheid aan dat de verdachte het feit heeft gepleegd ten tijde dat hij was aangesteld als politieambtenaar in overheidsdienst en dat hij, hoewel als zodanig niet als politieambtenaar handelend, door zijn gedrag ernstige schade heeft toegebracht aan de goede naam en het imago van het ambt van politie die juist tot taak heeft de veiligheid van de burgers te beschermen. Door zijn gedrag heeft de verdachte naar het oordeel van het Gerecht ervan blijk gegeven niet geschikt te zijn voor een functie als politieambtenaar. Het Gerecht ziet hierin aanleiding de verdachte te ontzetten van het recht het politieambt te bekleden een en ander zoals hierna nader zal worden aangegeven. Het Gerecht heeft bij de bepaling van de strafmaat anderzijds rekening gehouden met de omstandigheid dat Bernadina weliswaar doodsangst meet hebben uitgestaan, maar geen lichamelijk letsel heeft bekomen. Hiernaast heeft het Gerecht, in het belang van een consistente straftoemeting, bij het vaststellen van de strafmaat rekening gehouden met straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd en is mede gelet op het blanco strafblad van verdachte van oordeel dat aanleiding bestaat een lagere straf op te leggen dan door de officier van justitie is gevorderd.”

Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: