Programa i e lènknan pa sigui e reunionnan di IPKO

CONCEPTPROGRAMMA IPKO 14 – 16 JUNI 2017
versie 31 mei 2017
WOENSDAG 14 JUNI 2017
08.15 – 09.00 uur
Delegaties
Ontvangst
Locatie: Eerste Kamer (besloten)
08.30 – 09.00 uur
Delegatieleiders en
commissievoorzitters
Presidiumoverleg
Locatie: Eerste Kamer (besloten)
09.00 – 09.15 uur Opening
09.00u welkomstwoord door voorzitter Eerste Kamer
09.05u korte speech door delegatieleider Aruba
09.10u korte speech door delegatieleider Curaçao
09.15u korte speech door delegatieleider Sint
Maarten
Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)
09.20 uur Maken groepsfoto
09.30 uur Opening vergadering door voorzitter IPKO
Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)
09.45 – 10.45 uur Bijeenkomsten van werkgroepen i.v.m. opmaken
balans en planning werkzaamheden
Het betreft de volgende werkgroepen:
 Klimaatverandering en energie, inclusief
duurzaamheid
 Jeugd en jongeren
 Onderwijs
 Economische kansen binnen het Koninkrijk
 Gezondheidszorg
 Discriminatie
 Integriteit van bestuur
Locatie: Eerste Kamer (verschillende zalen) (besloten)
10.45 – 11.30 uur Plenaire terugkoppeling planning werkzaamheden
door de trekkers van de werkgroepen
Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)
11.30 – 12.30 uur Bespreking:
 Situatie in Venezuela
Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)
12.30 – 14.00 uur Lunch
Locatie: Eerste Kamer (besloten)
2
14.00 – 14.30 uur Bespreking:
 Stand van zaken geschillenregeling
 Stand van zaken initiatiefrecht Staten
Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)
14.30 – 15.30 uur Bespreking:
 Het ideale Koninkrijk in 2040 (in kleine groepen)
Locatie: Eerste Kamer (verschillende zalen) (besloten)
15.30 – 16.00 uur Plenaire terugkoppeling het ideale Koninkrijk in
2040
Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)
16.00 – 16.15 uur Pauze met koffie en thee
16.15 – 17.30 uur Bespreking
 Armoedebestrijding (bijv. door microkredieten)
 Arbeidsmigratie
Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)
DONDERDAG 15 JUNI 2017
09.00 – 10.30 uur Bijeenkomst met de leden van de Eilandsraden
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)
10.30 – 10:45 uur Pauze met koffie en thee
10.45 – 12.00 uur Nader in te vullen
Locatie: Eerste Kamer (plenaire zaal) (openbaar)
12.00 – 13.00 uur Lunch
Locatie: Eerste Kamer (besloten)
13.45 – 14.35 uur
14.45 – 16.00 uur
Werkbezoek aan Elemental Water Makers
Bezoek aan Elemental Water Makers met een
presentatie over het door hen ontwikkelde
ontziltingssysteem waarbij zout water wordt omgezet in
zoet water door middel van zonne- en windenergie.
(besloten)
Werkbezoek aan het Nuon Solar project
Bezoek aan de Dreamhall van de TU-Delft voor een
ontmoeting met en uitleg over het NunaSolar Project
door vertegenwoordigers van het team en nadere uitleg
over de werking, het gebruik en de huidige en
toekomstige toepassingsmogelijkheden van de hier
ontwikkelde zonnecellen. (besloten)
16.15 – ca. 17.15 uur Werkbezoek aan Stichting The Ocean Cleanup
Bezoek aan Stichting The Ocean Cleanup, voor een
presentatie over het project, bedacht door oprichter en
3
CEO Boyan Slat, om wereldwijd plastic afval uit de
oceanen op te ruimen. (besloten)
VRIJDAG 16 JUNI 2017
09.00 – 09.30 uur Delegatieoverleggen
Locatie: Tweede Kamer (verschillende zalen)
(besloten)
09.30 – 10.00 uur Presidiumoverleg
Locatie: Tweede Kamer (Thorbeckezaal) (besloten)
10.15 – 11.30 uur Vaststelling afsprakenlijst
Locatie: Tweede Kamer (Thorbeckezaal) (openbaar)
14.00 – 15.00 uur Ondertekening afsprakenlijst en persconferentie
Locatie: Tweede Kamer (Tilanuskamer)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: